Wspólnie rozliczasz się po 30 kwietnia? Tak, teraz to możliwe!

Wybierając formę rozliczenia PIT do 2018 roku, należało trzymać się jej niezależnie od korekt, jakie się wybrało. Słowem, jeśli do […]

Wybierając formę rozliczenia PIT do 2018 roku, należało trzymać się jej niezależnie od korekt, jakie się wybrało. Słowem, jeśli do 30 kwietnia roku następującego po roku, którego rozliczenie dotyczy, dana osoba postanowiła zmienić formę i rozliczyć się wspólnie z małżonkiem na drodze korekty zeznania, nie miała takiego prawa. Tymczasem wprowadzone zmiany, które pojawiły się w przepisach 1 stycznia 2019 roku dotyczące pitów za rok 2018 taką możliwość już dają. Jeśli więc chcesz rozliczyć się wspólnie, masz do tego prawo nawet teraz.

Rozliczenia PIT wspólne – przepisy

Do tej pory prawo do rozliczenia się przez program PIT online czy druki PIT miały osoby będące we wspólnocie małżeńskiej oraz samotnie wychowujące dzieci. Jednak zawsze obostrzeniem był termin 30 kwietnia. Jeśli nie nastąpiło wówczas złożenie wniosku wyrażającego taki zamiar, ta możliwość dla danego roku podatkowego przepadała. Nie można było wówczas skorzystać z korekty zeznań i zmienić formy rozliczenia. Obecnie jednak przepis jest inny.

„Z początkiem 2019 r. powyżsi podatnicy mogą złożyć wniosek o wspólne rozliczenie po 30 kwietnia (w tym również wniosek o rozliczenie dochodów/przychodów za rok 2018 r.) – wcześniej takiej możliwości nie było z uwagi na ograniczenie zawarte w uchylonym art. 6 ust. 10 ustawy o PIT.

Wniosek o wspólne rozliczenie wyrażony po terminie złożenia zeznania rocznego będzie więc prawnie skuteczny, stąd osoby, które z różnych względów nie rozliczyły się wspólnie [np. nie zmodyfikowały swojego zeznania w programie PIT przez internet], mogą z tego dobrodziejstwa skorzystać później”.[1]

Konsekwencje prawne w podatkach PIT

Zatem dziś, jeśli małżonkowie lub osoby samotnie wychowujące dzieci po terminie 30 kwietnia będą chciały zmienić formę rozliczenia przez Internet czy stacjonarnego, np. z przyczyn korzyści, jakie mogłyby im przysługiwać, będą miały do tego prawo.

  • Osoby takie muszą złożyć korektę zeznania, która powinna zawierać prawidłowe rozliczenie, a jednocześnie będzie traktowana jako złożenie wniosku o preferencyjny sposób opodatkowania;
  • Każdy, kto chce skorzystać z tego przepisu, musi dysponować pewnością, że ma prawo do zmiany na preferencyjnych zasadach, a więc, że spełnia kryteria normalnego rozliczenia PIT według zmienionych warunków.

Warto pamiętać, że prawo do korekty zeznania złożonego stacjonarnie lub za pośrednictwem programu PIT online wynika z ustawy Ordynacja podatkowa, a konkretnie z zapisów artykułu 81, ustępu pierwszego tegoż aktu prawnego.

[1] https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wspolne-rozliczenie-po-30-kwietnia-jest-mozliwe, dostęp: 05.08.2019r.