Wynagrodzenie dla pełnomocnika jest także kosztem uzyskania przychodu

Wszelkie koszty prowadzonej obsługi prawnej, jakie ponoszą przedsiębiorcy, zaliczane są w poczet kosztów pośrednich i wiążą się z przychodem uzyskanym […]

Wszelkie koszty prowadzonej obsługi prawnej, jakie ponoszą przedsiębiorcy, zaliczane są w poczet kosztów pośrednich i wiążą się z przychodem uzyskanym wskutek prowadzonej działalności gospodarczej. Wydatki takie zaliczone będą niezależnie od tego, czy chodzi tylko o ustanowienie pełnomocnika, czy też o stałą obsługę prawną. Ważne, że odnoszą się po prostu do prowadzonej działalności gospodarczej. Tak też wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 maja 2015 roku (II FSK 865/13).

W toczącej się sprawie spółka, w prowadzonym postępowaniu kontrolnym, zwróciła się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika, regularnie korzystając z jego usług. Przedstawiając części składowe wynagrodzenia organom podatkowym, zwróciła się z wnioskiem o interpretację czy wynagrodzenie pełnomocnika może zostać wliczone w poczet kosztów podatkowych. Na wynagrodzenie składały się właściwa pensja podstawowa, wydatki związane z zastępstwem procesowym oraz wynagrodzenie za efekty jego pracy. Jednocześnie spółka ta zwróciła w swym stanowisku uwagę na to, że wynagrodzenie miało związek z uzyskiwanym przychodem, a co za tym idzie osiągnięty został zamierzony cel – zwrot podatku przy jednoczesnym umorzeniu dalszego postępowania kontrolnego.

Organy podatkowe nie uznały jednak takiego stanowiska, uzasadniając to tym, że wynagrodzenie wypłacane w tym przypadku pełnomocnikowi za ostateczny „efekt jego pracy” nie może zostać uznane za mające związek z przychodem. Poza tym umorzenie w tym przypadku postępowania kontrolnego nie ma żadnych konotacji z uzyskanym przychodem.

Spółka odwołała się od decyzji organu pierwszej instancji i sprawa ‚poszła’ dalej. Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego właściwie nic nie zmieniła, gdyż sąd podzielił stanowisko skarbówki. W takiej sytuacji spółka złożyła kolejną skargę, kasacyjną. Wówczas dopiero Naczelny Sąd Administracyjny uznał przedstawione okoliczności za takie, które spełniają przesłanki do uznania ich za mające związek z zabezpieczeniem lub zachowaniem źródła przychodów danego podatnika, a tym samym kwalifikują się jako koszt pośredni.

Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił także uwagę, że nie ma w tej sprawie znaczenia, czy wydatki dotyczyły stałej obsługi prawnej, czy też samego ustanowienia pełnomocnika dla reprezentowania spółki w toku prowadzonej działalności gospodarczej. W ocenie NSA nie ma w tej sprawie także znaczenia kształtowanie się wysokości wynagrodzenia.