Wynajem mieszkania dla pracownika a koszty uzyskania przychodów w pitach

Konieczność wydania pieniędzy na wynajem mieszkania dla pracownika, który przebywa w delegacji czy na wyjeździe służbowym jest rzeczą wcale nie […]

Konieczność wydania pieniędzy na wynajem mieszkania dla pracownika, który przebywa w delegacji czy na wyjeździe służbowym jest rzeczą wcale nie rzadką. Dlatego wielu pracodawców zastanawia się, czy koszty, które w ten sposób ponosi, mogą być podstawą do zaliczenia ich na poczet tzw. kosztów uzyskania przychodu i odpisania ich od podatku. Odpowiedź jest jednoznaczna.

Czym są koszty uzyskania przychodu?

Zanim jednak przejdziemy do analizy tej konkretnej sytuacji, musimy zwrócić uwagę na koszty uzyskania przychodu w kontekście rozliczenia PIT. Każdy wydatek można przeanalizować pod tym kątem i zakwalifikować bądź odrzucić w kontekście tzw. KUP. Czym one są?

„Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23”.[1]

Tyle teoria, pora na praktykę. Aby mówić o kosztach uzyskania przychodu, musimy wskazać kilka kwestii, które są dla nich kluczowe:

  1. Koszt musi zostać poniesiony przez podatnika;
  2. Koszt musi mieć związek z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  3. Koszt musi być bezzwrotny, definitywny;
  4. Koszt musi zostać właściwie udokumentowany;
  5. Koszt nie może być kosztem wymienionym w artykule 23 oraz został poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania i zabezpieczenia źródła.

Wynajem mieszkania dla pracownika a KUP w rozliczeniach PIT

Zatem, rozliczając się z fiskusem i korzystając z programu PIT online czy standardowych druków PIT, należy wziąć pod uwagę także koszty uzyskania przychodów dla wynajmowanego mieszkania dla pracownika przebywającego gdzieś w związku z wykonywaną czynnością zawodową.

Warto zauważyć, że ten wydatek ma charakter definitywny i jest ponoszony przez podatnika. Co więcej, pozostaje on w ścisłym związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, a co za tym idzie jest także ponoszony w celu uzyskania przychodu, gdyż pracownik przebywa w delegacji z konkretnych przyczyn. Ważne zatem, by koszt ten dobrze, dokładnie udokumentować i można ująć go inaczej w swojej e-deklaracji czy stacjonarnym picie.

Decyzja należy do przedsiębiorcy

Co ciekawe, choć z taką definicją KUP zgadzają się organy podatkowe i z kwestią wynajmu mieszkania pracownikowi nie ma zwykle problemów, to jednak wciąż nie dzieje się tak „z urzędu”. Chodzi o to, by to pracodawca, przy korzystaniu z programu PIT przez internet czy stacjonarnie, decydował się na konkretną kwalifikację wydatku. Zatem, jeśli uzna on, że dany wydatek na poczet mieszkania dla pracownika nie wypełnia znamion kosztów uzyskania przychodów, to nie będzie on musiał korzystać z nich w przypadku rozliczenia PIT.

Ustawodawca pozostawił tu zatem furtkę osobom prowadzącym działalność gospodarczą i tylko od nich zależy, z której drogi skorzystają i co może im się bardziej opłacić.

[1] https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wydatki-zwiazane-z-najmem-mieszkan-dla-pracownikow-a-koszt-podatkowy, dostęp: 04.07.2019r.