Wynajmujesz komuś mieszkanie? Zobacz, co zrobić, by robić to zgodnie z prawem podatkowym

Wiele osób wynajmujących mieszkania odpłatnie nie odprowadza podatku, a co za tym idzie cały zarobek otrzymuje nieuczciwie. Jest to bowiem […]

Wiele osób wynajmujących mieszkania odpłatnie nie odprowadza podatku, a co za tym idzie cały zarobek otrzymuje nieuczciwie. Jest to bowiem niezgodne z przepisami prawa. Dlatego nie ma wątpliwości, że wiedza na temat tego, w jaki sposób zorganizować wszelkie formalności przy wynajmowaniu mieszkania może być bardzo potrzebna, tym bardziej w momencie niespodziewanej kontroli dochodów.

Podstawa prawna odprowadzenia podatku

Według zapisów kodeksu cywilnego najem prywatny nie jest tym samym, co najem w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Najem prywatny, który musi być wzięty pod uwagę przy rozliczeniu PIT, jest umową, w której wynajmujący decyduje się oddać przedmiot danej umowy w użytkowanie najemcy za odpowiednią opłatą.[1] Co ważne, przedmiotem najmu może być nie tylko nieruchomość, ale także rzeczy ruchome należące do osoby oferującej najem.

Najem prywatny czy najem firmowy?

Na opodatkowanie najmu, a co za tym idzie na kształt e-deklaracji wpływa charakter samego najmu. Jeśli jest to wynajem firmowy, dokonywany w ramach działalności gospodarczej, wówczas należy zapłacić podatek zgodnie z rozliczeniami przedsiębiorców. Jeśli jednak wynajem ma charakter prywatny, należy mieć to na uwadze przy wypełnianiu druków PIT za dany rok. Najem prywatny i w ramach działalności są opodatkowane.

Podstawowe zasady opodatkowania najmu prywatnego – jaki PIT?

Jeśli bierzemy pod uwagę klasyczny sposób opodatkowania najmu prywatnego, wówczas dochód ten jest odprowadzany zgodnie z podstawowymi składkami. Są to:

  • 18% dla większości transakcji,
  • 32% dla transakcji powyżej 85 528 złotych.

Jest to oczywiście związane z obecnymi w ustawie o podatku dochodowym progami podatkowymi. Co zaś się tyczy samego pita, to najem powinien znaleźć swoją obecność w PIT 36 na koniec roku rozliczeniowego, a więc do 30 kwietnia.

Co jest podstawą przychodu z najmu w kontekście rozliczenia PIT?

Jeśli chodzi o dokładną kwotę, która stanowi podstawę opodatkowania, jest to formalnie nadwyżka przychodów nad kosztami poniesionymi z tytułu najmu. Generalnie jest to zatem kwota umówionego czynszu, a wśród kosztów wymienić można choćby składki na ubezpieczenie, wydatki na remont czy wydatki na wyposażenie przedmiotu najmu. Jeśli więc odpowiednio wypełni się e-PIT, można liczyć na dość duży upust w przypadku odpowiednich kosztów.

Szczególne opodatkowanie

Jest jednak jedna sytuacja, która zmienia sposób opodatkowania wynajmu. Jest to stan prawny, w którym nieruchomość stanowi element współwłasności małżeńskiej. Co ważne, w takiej sytuacji ustawa przyjmuje, że udziały obu małżonków-współwłaścicieli są równe. Dlatego każdy z nich może wybrać swoją formę opodatkowania, tzn. opodatkowanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych czy też opodatkowanie według skali podatkowej. Warto zatem pamiętać o tym, korzystając z programu PIT przez internet lub rozliczając się stacjonarnie.

[1] https://www.arslege.pl/kodeks-cywilny/k9/s2019/, art. 659, dostęp: 21.05.2019r.