Zagraniczny zakład podatkowy – kiedy powstaje, jakie są jego cechy, kto musi o nim wiedzieć?

W dzisiejszych czasach tak naprawdę przedsiębiorców nie ogranicza ani przepływ ludzi, ani kapitału. To oznacza, że prowadzenie biznesu poza granicami […]

W dzisiejszych czasach tak naprawdę przedsiębiorców nie ogranicza ani przepływ ludzi, ani kapitału. To oznacza, że prowadzenie biznesu poza granicami Polski jest powszechne i często obserwowane. Co ciekawe czasami zagraniczna działalność przy rozliczaniu się z fiskusem w kraju może sprawić, że powstanie tzw. zagraniczny zakład podatkowy. Jak w takiej sytuacji wygląda kwestia prawidłowych rozliczeń podatkowych?

Czym jest zagraniczny zakład podatkowy w umowach PIT?

To ustawy decydują o tym, co rozumie się przez pojęcie zagranicznego zakładu podatkowego i czy należy rozliczać pity w ten czy inny sposób. Przede wszystkim mówi o tym artykuł 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale także artykuły 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jak definiują one, na potrzeby rozliczenia przez internet czy klasycznych druków PIT, zagraniczny zakład podatkowy?

ZZP określa się tam jako „stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający siedzibę/miejsce zamieszkania lub zarząd na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych [oraz] plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium innego państwa [a także] osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego siedzibę/miejsce zamieszkania lub zarząd na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i faktycznie je wykonuje”.[1]

Ewentualne zmiany w pitach w tym przypadku mogą wynikać z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Polska.

Przesłanki przy rozliczeniach PIT dla istnienia ZZP

Aby jednak móc zastosować się do umów oraz zapisów aktów prawnych, trzeba wziąć pod uwagę przesłanki, jakie musi spełniać zagraniczny zakład podatkowy. W tym wypadku chodzi o to, by nie płacić podatku podwójnie, czyli nie składać e-deklaracji w taki sam sposób dwukrotnie.

ZZP musi więc potwierdzić między innymi:

  • że istnieje tzw. placówka jego działalności, czyli pomieszczenia lub maszyny i urządzenia;
  • że ma charakter stały, czyli jest stworzona w danym miejscu;
  • że prowadzenie całej firmy odbywa się ze stałej placówki, a więc osoby zależne od przedsiębiorstwa są w państwie, w którym stała placówka jest prowadzona.

Co może być tzw. zakładem w kontekście pitów?

Jeśli korzystasz z programu PIT online i chcesz skorzystać z niepłacenia podwójnego podatku przy zagranicznym zakładzie podatkowym, musisz wiedzieć, że w szczególności przepisy odwołują się tu do siedziby zarządu, filii, biura czy zakładu fabrycznego. Warto jednak mieć świadomość, że za ZZP nie uznaje się np. miejsc służących do składowania lub wystawiania dóbr. Zanim więc zdecydujesz się na rozliczenia PIT w ramach ZZP, znajdź potwierdzenie, że przepisy Cię obowiązują.

[1] https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kiedy-powstaje-zagraniczny-zaklad-podatkowy, dostęp: 10.07.2019r.