Zakończenie leasingu i sprzedaż samochodu w rozliczeniu PIT

Czy samochód wykupiony po zakończeniu umowy leasingu do prywatnego majątku przedsiębiorcy będzie stanowił przychód z działalności gospodarczej? O odpowiedź na […]

Czy samochód wykupiony po zakończeniu umowy leasingu do prywatnego majątku przedsiębiorcy będzie stanowił przychód z działalności gospodarczej? O odpowiedź na to pytanie zwrócił się przedsiębiorca do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Wniosek przedsiębiorcy

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG, złożył w październiku 2019 roku wniosek o interpretację przepisów ustawy o PIT, aby upewnić się, że może sprzedać pojazd osobowy bez dodatkowego obciążenia podatkiem dochodowym. Przedsiębiorca, który złożył wniosek podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i prowadzi księgowość w formie księgi przychodów i rozchodów, która jest opodatkowana według skali podatkowej. Jest również czynnym podatnikiem podatku VAT. Zajmuje się on głównie pośredniczeniem w umowach ubezpieczeniowych oraz działalnością pozostałych agencji transportowych.

W 2015 roku przedsiębiorca zdecydował się na zawarcie umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego na 48 miesięcy, przewidując możliwość wykupu pojazdu. W okresie leasingu przedsiębiorca odliczał VAT i kwalifikował z tytułu faktur koszty uzyskania przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. W 2019 roku leasing dobiegł końca i została wystawiona faktura końcowa na wykup pojazdu. Przedsiębiorca nie zamierza jednak wykorzystywać pojazdu do celów prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z tym faktura wykupu nie została zakwalifikowana do kosztów podatkowych czy ewidencji środków trwałych, nie został również odliczony VAT. W okresie 6 miesięcy przedsiębiorca planuje sprzedać samochód.

Składając wniosek, przedsiębiorca chciał upewnić się o swoich obowiązkach podatkowych. Postawił on więc następujące pytanie: czy sprzedaż samochodu wykupionego po zakończeniu leasingu operacyjnego do majątku prywatnego po upływie pół roku od końca miesiąca, w którym nastąpił wykup pojazdu powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym?

Stanowisko wnioskodawcy

Przedsiębiorca w swoim wniosku wskazał, że po wykupieniu pojazdu z leasingu stanie się on składnikiem jego prywatnego majątku, w związku z tym nie będzie on już składnikiem majątku prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Następnie, jeśli pojazd zostanie będzie to przedsiębiorcy przychód ze źródła określonego jako odpłatne zbycie innych rzeczy przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, zdaniem wnioskodawcy, ten przychód nie może zostać zakwalifikowany jako przychód z działalności gospodarczej. Jego zdaniem nie stanowi on przychodu z działalności gospodarczej.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Dyrektor KIS przychylił się do stanowiska zajmowanego przez podatnika. Podkreślił on wagę kilku przepisów prawa podatkowego, w tym szczególnie ustawy o PIT i omawiając artykuł 10 ust. 1 i artykuł 14 ust. 2 podkreślił, że jeśli pojazd nie będzie stanowił majątku prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności, to przy przedstawionym stanie faktycznym przychód uzyskany z jego sprzedaży nie będzie stanowił przychodu z tytułu prowadzonej przez Wnioskodawcę jednoosobowej działalności gospodarczej.[1]

W dużym uproszczeniu, oznacza to, ze przedsiębiorcy, którzy prowadzą indywidualne działalności zaczynają mieć otwartą furtkę do odliczania podatków z tytułu leasingu pojazdu, a następnie przekazania go na cele prywatne i późniejszej sprzedaży bez dodatkowego podatku. Jednak należy mieć na uwadze fakt, że interpelacja indywidualna dopasowana jest do każdej sytuacji oddzielnie i nie wiąże z założenia innych organów.

[1] https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/dzialalnosc-gospodarcza/3576386,Sprzedaz-samochodu-po-zakonczeniu-leasingu-rozliczenie-PIT.html, dostęp: 09.12.2019 r.