Załączniki w PIT-28

PIT-28 jest rozliczeniem ryczałtowym, oznacza to, że stawka opodatkowania wynosi zaledwie 8,5%, a dodatkowo nie ulega ona zmianie nawet w […]

PIT-28 jest rozliczeniem ryczałtowym, oznacza to, że stawka opodatkowania wynosi zaledwie 8,5%, a dodatkowo nie ulega ona zmianie nawet w przypadku uzyskania bardzo wysokich przychodów. Z tej formy składania zeznań podatkowych mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki, jak również dla wszystkich, którzy odpłatnie wynajmują lub dzierżawią.

Załączniki w PIT-28 za 2015 rok:

Podczas rozliczenia za pomocą PIT-28 nie można przede wszystkim zapomnieć o odliczeniach i ulgach podatkowych, które uwzględnić w załącznikach:

  • PIT/O– w nim dokonać możemy właściwie wszystkich odliczeń, jednak wyłączając ulgę mieszkaniową oraz jej pochodne. Dodatkowo załącznik dotyczy także wielu innych formularzy, więc na pewno jest już nam znany. PIT/O pozwala nam na odliczenie ulgi internetowej, rehabilitacyjnej, ulgi na leki, odliczeń z tytuły przekazanych darowizn na cele pożytku publicznego, na rzecz kultu oraz kościoła, jak również za przekazaną krew. Uwzględnić także można opłacane składki na ZUS, jak również wiele innych. Warto pamiętać, że pomimo że za pomocą PIT/O dokonać można odliczenia z tytułu ulgi prorodzinnej w przypadku PIT-28 nie jest to możliwe.
  • PIT/D– w którym odliczamy od podatku koszty poniesione na cele mieszkaniowe. Mogą to być również ulga remontowa, ulga za zakup gruntu, czy nieruchomości, na modernizację budynku, jak również za systematyczne gromadzenie oszczędności wyłącznie na jednym rachunku czy na spłatę odsetek za kredyt mieszkaniowy.

Bardzo ważnymi załącznikami podczas wypełniania PIT-28 są:

  • PIT-28/A
  • oraz PIT-28/B.

Na ich podstawie podatnicy wypełniają Część C formularza, która dotyczy wysokości uzyskanych zarobków z poszczególnych źródeł. Przykładowo w jednej z rubryk musimy zamieścić informację na temat dochodów z prowadzonej na własne nazwisko działalności gospodarczej, w drugiej z działalności, w której jesteśmy wspólnikiem, a w trzeciej wysokość przychodów zdobytych z najmu lub dzierżawy.