Zaliczki uproszczone w PIT

Zaliczki uproszczone na podatek dochodowy wykorzystywane są przez przedsiębiorców, którzy rozliczają się w oparciu o ogólną skalę podatkową i podatek […]

Zaliczki uproszczone na podatek dochodowy wykorzystywane są przez przedsiębiorców, którzy rozliczają się w oparciu o ogólną skalę podatkową i podatek liniowy w wysokości 19%. Natomiast korzystać z kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy mogą przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczęli prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Metody uproszczona oraz kwartalna w przeciwieństwie do metody miesięcznej są określane mianem optymalizacji podatkowej. Wybranie odpowiedniego sposobu opłacania zaliczek na podatek dochodowy może nieść za sobą bardzo wiele korzyści dla firmy.

Jak skorzystać z zaliczek uproszczonych?

Jeśli chcemy skorzystać z wpłacania zaliczek w formie uproszczonej lub kwartalnej, musimy do 20 lutego dostarczyć do Urzędu Skarbowego informację z jakiej formy wpłacania zaliczek na podatek chcemy skorzystać. W przypadku metody uproszczonej zaliczki będą musiały być uiszczane do 20 dnia każdego miesiąca, a w przypadku zaliczek kwartalnych 20 dnia co 3 miesiące.

Korzystanie z zaliczek kwartalnych

Korzystanie z opłacania zaliczek w formie kwartalnej w znacznym stopniu pozwala zachować płynność działania niewielkich firm. Naliczanie kwartalne to nic innego jak wydłużanie terminu zapłaty podatków. Metodą kwartalną możemy polecić jedynie zdyscyplinowanym przedsiębiorcom, ponieważ skoro zaliczki na podatek są płacone co 3 miesiące, to wynoszą tyle ile podatek należny za 3 miesiące pracy. Wiele mniej zdyscyplinowanych osób ma problemy z dostosowaniem się do większych, ale opłacanych co 3 miesiące zaliczek.

Korzystanie z metody uproszczonej

Korzystając z metody uproszczonej opłacamy zaliczki na podatek równe 1/12 wartości podatku dochodowego opłaconego za poprzedni okres rozliczeniowy lub średniej za dwa okresy rozliczeniowe. Oznacza to, że opłacamy co miesięczne zaliczki na podstawie dochodów jakie osiągaliśmy w przeszłości. Jeśli nasze dochody w danym roku wyższe są niż w poprzednim roku, to opłacanie zaliczek z wykorzystaniem metody uproszczonej jest dla nas pewnego rodzaju kredytem. Z metody uproszczonej bardzo często korzystają szybko rozwijające się firmy.

Minusy korzystania z metody uproszczonej

Z metody uproszczonej z przyczyn oczywistych skorzystać nie będą mogły osoby, które otworzyły działalność gospodarczą w danym roku lub poprzednim. Wówczas nie byłoby podstawy na jakiej obliczane byłyby wysokości comiesięcznych stawek zaliczek. Dodatkowo może wystąpić sytuacji, w której firma będzie musiała przestać korzystać z metody uproszczonej zaliczek na podatek. Dochodzi do takiej sytuacji wtedy, gdy Urząd Skarbowy wykaże błędy w rozliczeniu rocznym.

Jeśli planujemy skorzystać z metody uproszczonej, warto poświęcić więcej czasu na profesjonalne obliczenia dochodów, które możemy osiągnąć w danym roku.