ZAP – 3 – zmiana miejsca zamieszkania

W jakiej sytuacji należy złożyć zgłoszenie aktualizacyjne ZAP – 3? Formularz ZAP – 3 należy wypełnić w celu powiadomienia Urzędu […]

W jakiej sytuacji należy złożyć zgłoszenie aktualizacyjne ZAP – 3?

Formularz ZAP – 3 należy wypełnić w celu powiadomienia Urzędu Skarbowego o zmianie miejsca zamieszkania jeśli jest to adres inny niż adres stałego zameldowania. Jeśli nowy adres jest zgodny z adresem zameldowania podatnik nie musi informować Urzędu, gdyż ten będzie posiadał informację o zameldowaniu podatnika na podstawie danych uzyskanych z rejestru PESEL.

Zgłoszenie aktualizacyjne ZAP – 3 należy złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym dla aktualnego adresu zamieszkania. Podatnik ma 7 dni na złożenie wniosku PIT – 3.

Program PITPIT przez internet- program online

Dane, których nie trzeba aktualizować w Urzędzie Skarbowym

W urzędzie skarbowym nie musimy aktualizować zmian takich jak:

 • numer PESEL,
 • aktualne nazwisko i imiona,
 • nazwisko rodowe,
 • poprzednie nazwiska i imiona,
 • imiona i nazwiska rodowe rodziców,
 • data i miejsce urodzenia,
 • płeć,
 • obywatelstwo,
 • numer aktu urodzenia i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który ten akt sporządził,
 • stan cywilny,
 • imię i nazwisko rodowe małżonka,
 • data zawarcia związku małżeńskiego, numer aktu małżeństwa i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który ten akt sporządził, data rozwiązania związku małżeńskiego, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który rozwiązał małżeństwo, data zgonu małżonka, numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który ten akt sporządził,
 • adres i data zameldowania na pobyt stały,
 • poprzednie adresy zameldowania na pobyt stały wraz z określeniem okresu zameldowania, tryb wymeldowania,
 • adres zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące wraz z określeniem okresu zameldowania,
 • stopień wojskowy, nazwa, seria i numer wojskowego dokumentu osobistego,
 • seria i numer aktualnego dowodu osobistego oraz serie i numery poprzednich dowodów osobistych oraz daty ich wydania, daty ważności, oznaczenie organów wydających,
 • data zgonu oraz numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który akt sporządził.