Zapobieganie nieuczciwym praktykom stosowanym przez podatników

Ceny transferowe budzą coraz większe zainteresowanie już nie tylko polskich organów podatkowych, ale także międzynarodowych oraz wielu innych instytucji, w […]

Ceny transferowe budzą coraz większe zainteresowanie już nie tylko polskich organów podatkowych, ale także międzynarodowych oraz wielu innych instytucji, w tym Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Najważniejszym aktualnie projektem, mającego w Paryżu swą siedzibę, międzynarodowego tworu jest projekt BEPS, czyli skrót od Base Erosion and Profit Shifting Action Plan.

BEPS to plan mający na celu skuteczne zwalczanie erozji podstawy opodatkowania oraz transferu zysków, mający na celu prewencję wobec nieuczciwej praktyce podatkowej. Nieuczciwość taka polega na nieuzasadnionym transferze zysków z danego kraju poprzez legalne struktury transakcyjne i organizacyjne.

Zalożenia planu BEPS charakteryzuje 15 działań, mających być finalnie zrealizowanymi do września bieżącego roku. Głównym ich zadaniem było wypracowanie odpowienich metod, dzięki którym lokalne władze mogłyby w przyszłości zapobiegać wszelkim przejawom nieuczciwej praktyki, stosowanym przez pewną część podatników.

Wyniki podjętych przez OECD działań szybko mogliśmy zobaczyć w praktyce. Z końcem ubieglego roku podatkowego opublikowane zostało aż osiem raportów, z czego dwa z nich były wersjami ostatecznymi. Szcześć jest jeszcze cały czas dopracowywanych i konsultowanych.

Opublikowanymi dokumentami OECD są wytyczne w obszarze cen transferowych, dotyczących dóbr niematerialnych (zawarte zostały w nim min. definicje wartości niematerialnych i sposoby wyceny) oraz aktualizacja wytycznych cen transferowych.

W projekcie znajdują się także dokumenty zapobiegające unikaniu statusu zagranicznego, projekt wytycznych dotyczących usług o niskiej wartości dodanej, dokument związany z płatnościami odsetkowymi, dotyczący stosowania metody podziału zysków (w rozumieniu globalnego łańcucha wartości), projekt wytycznych w sprawie transgranicznych transakcji towarów giełdowych i wreszcie dokument dotyczący ryzyka, recharakteryzacji transakcji, w tym środków specjalnych.

Wytyczne OECD a sprawa polska

Należy także zwrócić uwagę na fakt, że tak naprawdę regulacje OECD nie są traktowane w naszym kraju jako źródła prawa obowiązującego, aczkolwiek polskie przepisy wzorują się na tych wytycznych. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że najnowsze regulacje OECD zostaną w najbliższym czasie przyjęte przez polskie organy podatkowe. Możemy być pewni, że jakaś część wskazówek i rozwiązań zaproponowanych przez OECD wejdzie „w życie” w naszym kraju.

Kwestia samych cen transferowych nabiera coraz większego znaczenia, jest ważna w kontaktach zarówno międzynarodowych, jak i w Polsce. Nowe regulacje prawne, wprowadzane przez Ministra Finansów zwiększają zakres obowiązujących przepisów o cenach transferowych oraz znacznie zwiększają precyzyjność poczynionych regulacji. Samo zagadnienie stało się, dzięki takiemu zainteresowaniu, ważnym obszarem prawa podatkowego w naszym kraju.