Zasady opodatkowania małżonków w przypadku składania rozliczenia PIT

Każdy, kto uzyskuje dochód jest zmuszony do przedstawienia w terminie do 30 kwietnia sprawozdania podatkowego dotyczącego tego dochodu. Nie inaczej […]

Każdy, kto uzyskuje dochód jest zmuszony do przedstawienia w terminie do 30 kwietnia sprawozdania podatkowego dotyczącego tego dochodu. Nie inaczej jest z osobami, które wstąpiły w związek małżeński. Zasady rozliczania się z fiskusem mogą być jednak różne, dlatego warto byłoby dokładnie przyjrzeć się zapisom odpowiednich ustaw, by wiedzieć, w jaki sposób to robić właściwie.

Podstawa prawna rozliczania PIT przez małżonków

Najważniejszym aktem prawnym, który stanowi podstawę do określenia, w jaki dokładnie sposób przebiegać powinno rozliczanie PIT, jest ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. W niej zapisano dokładne rozgraniczenia w przypadku wypełniania e-deklaracji czy zwykłych druków PIT przez małżonków.

Rozliczanie małżeńskie – prawa i wykluczenia

Ustawa ta wskazuje, że „Małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. (…) Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 obowiązek podatkowy ust. 1, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 (…), po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 podstawa obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, art. 26e koszty kwalifikowane i art. 26h odliczanie wydatków na termomodernizację; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków”.[1]

Oznacza to, że małżonkowie mają prawo do wspólnego rozliczenia się z fiskusem, ale tylko w przypadku, gdy przez cały rok pozostają we wspólnocie majątkowej. Nie ma zatem możliwości rozliczać się w pierwszym roku po ślubie czy w przypadku, gdy małżeństwo zostało ustanowione z rozdzielnością majątkową.

Jak rozliczać pity się wspólnie?

Jednak przypadek, gdy małżonkowie chcą i mogą wspólnie wypełniać e-pity czy też deklaracje stacjonarne jest nierzadki. Oznacza to, że warto wiedzieć, jak to zrobić. Przede wszystkim małżonkowie muszą wykonać takie rozliczenie na jednym picie. Nie muszą tego robić wspólnie, ale muszą się oboje podpisać pod wykonanym rozliczeniem. W programie PIT online z pewnością wszystko będzie intuicyjnie i szybko wyjaśnione. Jest to wbrew pozorom proste i szybkie, i nie nastręcza małżonkom żadnych dodatkowych pieniędzy. Może za to być korzystne pod kątem finansowym.

 

[1] https://www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych/, dostęp: 30.05.2019r.