Zmiany składek ZUS w 2019 roku

Od stycznia 2019 roku polscy przedsiębiorcy, opłacający cały ZUS muszą przygotować się na wyższe kwoty, jakie trzeba opłacić w związku […]

Od stycznia 2019 roku polscy przedsiębiorcy, opłacający cały ZUS muszą przygotować się na wyższe kwoty, jakie trzeba opłacić w związku z prowadzeniem działalności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bowiem w sierpniu poprzedniego roku został ustalony średni miesięczny zysk, od którego uzależnione są składki na ubezpieczenie.

Rada Ministrów obliczyła, iż średnie wynagrodzenie jest równe 4765 zł, co oznacza, że jest ono wyższe o 322 niż w roku poprzednim, przez co ustalone składki uległy podwyżce.

Przedsiębiorcy od stycznia 2019 roku są zobowiązani do opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości:

  • składka emerytalna: 558,08 zł,
  • składka rentowa: 228,72 zł,
  • składka chorobowa: 70,05 zł,
  • składka na Fundusz Pracy: 70,05 zł,
  • składka wypadkowa: 47,75 zł.

Całość opłaconych składek równa jest więc 974,65 zł miesięcznie, przy uwzględnieniu również nieobowiązkowej składki chorobowej. W roku poprzedzającym przedsiębiorcy opłacali ZUS w wysokości 908,76 zł, co oznacza, że w roku obecnym podwyżka jest równa 65,89 zł.

Dodatkowo należy pamiętać o składce zdrowotnej, która jest obowiązkowa i wynosiła w poprzednim 2018 roku 319,94 zł, a w roku bieżącym będzie ona również wyższa. Prawdopodobnie należna kwota ubezpieczenia zdrowotnego wynosić będzie ponad 340 zł.

Kogo dotyczy podwyżka ZUS?

Należy pamiętać, że podwyżka dotyczy przedsiębiorców, którzy nie korzystają z ulgi półrocznej, przeznaczonej dla początkujących przedsiębiorstw, tak zwanej „na start”, z ulgi dwuletniej, z której korzystają nowo powstałe firmy oraz przedsiębiorcy korzystający z niskiego ZUSu, opartego na ryczałcie, obliczonym na podstawie uzyskanego przychodu (ta forma dotyczy przedsiębiorców uzyskujących nie więcej niż 63 tys zł rocznie).