Zmiany w najmie – będzie limit przychodów dla rozliczających ryczałt prywatny

Przyszłe zmiany w najmie Osoby mające przychody z najmu prywatnego do tej pory mogły korzystać z ryczałtu, którego stawka wynosiła […]

Przyszłe zmiany w najmie

Osoby mające przychody z najmu prywatnego do tej pory mogły korzystać z ryczałtu, którego stawka wynosiła 8,5% od kwoty uzyskanych przychodów, niezależnie od ich wysokości. Do tej pory ryczałt dotyczył najmu prywatnego jednej lub kilku nieruchomości a uzyskiwana kwota nie ma wpływu na formę rozliczania się. Od 1 stycznia 2019 roku mają jednak wejść zmiany dotyczące ryczałtu. Będzie można go zastosować w zależności od wielkości dochodu. Do tej pory to właśnie ryczałt był korzystną formą opodatkowania.

Jakie czekają nas zmiany w najmie?

Osoby mające przychody z najmu nieruchomości większe niż 100 000 złotych po odliczeniu podatku VAT w kolejnym roku nie będą mogły skorzystać z ryczałtu. A więc wszystko będzie uzależnione od kwoty jaką się osiągnie z najmu. Przekroczenie limitu 100 000 zł skutkuje niemożliwością skorzystania z ryczałtu dopiero w kolejnym roku. Będą korzystać z niego osoby, które traktują przychody z najmu jako tylko dodatkowe źródło dochodu.

Wspólne rozliczanie się małżonków

Kwota przychodów z najmu w przypadku wspólności majątkowej dotyczy łącznie obojga małżonków. Tyczy się to również dzierżawy i poddzierżawy. Tak więc wszelkie kwoty z najmu czy dzierżawy sumują się, nie zależy to również od tego czy małżonkowie wspólnie się rozliczają czy  osobno. Należy pamiętać, że w przypadku posiadania udziałów we współwłasności nieruchomości bierze się pod uwagę udział w zysku, który generuje się na podstawie posiadanych udziałów, nie bierze się pod uwagę całej wartości zysków.