Zmiany w podatkach 2019 – niższy PIT od października

Na przyjętych przez Senat nowych rozwiązaniach skorzystać ma ponad 25 milionów Polaków. Tych pracujących na etatach, ale także działających według […]

Na przyjętych przez Senat nowych rozwiązaniach skorzystać ma ponad 25 milionów Polaków. Tych pracujących na etatach, ale także działających według umów o dzieło czy na umowach zlecenie. Rząd przeforsował ustawę obniżającą wysokość podatku dochodowego z 18 do jedynie 17 procent. Zmiany dotyczą wszystkich podatników. Nowe pomysły zostaną również wprowadzone w życie postaci zmniejszenia PIT. Chodzi o znaczące podniesienie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu. W efekcie tych zmian zyskują wszyscy prowadzący działalność gospodarczą, pracownicy etatowi i związani umowami innego typu, ale także emeryci i renciści.

Nowelizacja została przyjęta przez Senat 31 sierpnia br., ale nadal czeka na podpis Prezydenta i oficjalne ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Zaplanowane zmiany w deklaracji mają wejść w życie z dniem 1 października 2019 r. Od tego momentu zasady naliczania podatków będą brać pod uwagę niższą stawkę procentową oraz wyższe koszty uzyskania przychodu. Wiąże się to z realnie większą częścią przychodów, która pozostanie w kieszeniach pracowników i przedsiębiorców.

Zmiany w PIT

Obniżenie stawki podatku PIT w deklaracji ma być bezpośrednio powiązane z podniesieniem kosztów uzyskania przychodu. A zmiany mają być naprawdę zauważalne:

 • z obecnych 111,25 zł dla jednoetatowców na 250 zł,
 • rocznie z 1335 zł na 3000 zł;
 • z 139,06 zł dla osób dodatkowo dojeżdżających na 300 zł,
 • rocznie z 1668,72 zł na 3600 zł;
 • oraz dla wieloetatowców z 2002,05 zł obecnie na 4500 zł rocznie,
 • i dla tych ostatnich, ale również dojeżdżających z 2502,56 zł na pełne 5400 zł rocznie.

Jak widzimy, zmiany nie są tylko kosmetyczne, ale mają szansę realnie wpłynąć na wysokość dochodów. Dla przykładu: roczny zysk wynikający bezpośrednio ze zmian w wysokości odliczanych kosztów uzyskania przychodu wyniesie odpowiednio dla aktualnie minimalnego wynagrodzenia za pracę 472 zł, a dla zarobków równych przeciętnemu prognozowanemu ich poziomowi już 732 zł. Oczywiście są to wartości podane w skali całego roku. Jednak różnica będzie odczuwalna.

Dla kogo niższy PIT?

Mówi się, że zmiany w deklaracjach dotyczą bezpośrednio ponad 25 mln czynnych podatników w naszym kraju. Nowe przepisy wpływają na obniżenie PIT wszystkim tym, którzy rozliczają się według skali podatkowej. Dlatego zmiany odczują przede wszystkim:

 • etatowi pracownicy;
 • pracownicy na umowach o dzieło i umowach zlecenia;
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
 • emeryci i renciści;
 • a także Ci czerpiący korzyści z praw majątkowych.

Różnicę w rocznych dochodach zauważy znaczna część podatników. Część kwoty, która dotychczas uzupełniała budżet państwa, od 1 października 2019 roku zostanie w kieszeniach obywateli.

 

Nowelizacja nie obejmuje degresywnej kwoty wolnej od podatku, jednak bezpośrednio wpłynie na formułę obliczania wysokości tego podatku. Jednoprocentowa obniżka stawki ogranicza maksymalną wysokość kwoty do zapłaty wynikającej z pierwszego progu podatkowego do 14 539,76 zł. Oczywiście stawka drugiego progu, czyli 32% od nadwyżki nad graniczną wartością podstawy obliczenia podatku (85 528 zł) pozostaje bez zmian.