Zmiany w podatkach – o podatku rolnym, leśnym i opłatach lokalnych

Wraz z 1 stycznia 2019 roku weszło w życie nowe prawo, które charakteryzuje zmiany – zapowiadane od dawna – w […]

Wraz z 1 stycznia 2019 roku weszło w życie nowe prawo, które charakteryzuje zmiany – zapowiadane od dawna – w zakresie podatków rolnych, leśnych oraz od nieruchomości dla gmin. To one zresztą stracą najbardziej na całej zmianie. Choć od wejścia przepisów minęło już niemalże pół roku, nie każda gmina radzi sobie z nowymi przepisami, które zostały uchwalone w szybkim tempie i na krótko przed końcem roku.

Pity i zmiany w podatkach

Choć sezon podatkowy za nami, wiele osób zastanawia się, jaki wpływ wszelkich, głosowanych obecnie ustaw będzie miał na ich codzienność. Na razie jednak poważnych zmian nie widać.

Co ważne, wciąż na przyszły rok planuje się ułatwienia, dlatego wybór właściwego programu PIT przez internet będzie sprawiał, że aplikacja sama pobierze właściwe dokumenty i w efekcie rozwiąże problem wypełniania PIT-a 37 czy PIT-a 38 za nas.

Biorąc pod uwagę zmiany w podatkach leśnych, rolnych i opłatach lokalnych, podatnik wyjdzie na nich pozytywnie, podczas gdy stracą gminy. Warto jednak przyjrzeć się świeżym zmianom i dowiedzieć, jak funkcjonują po 30 kwietnia 2019 roku.

Jaki wpływ zmian odczują rozliczający pity?

Jak informuje branżowy portal Infor.pl gminy, które są największym przegranym zastosowania całego prawa, stracą na całych zmianach podatkowych, także z rozliczeniem PIT w związku z tym, około 153 mln złotych w skali roku.[1] To dużo, dlatego wiele gmin zaczęło mieć w obecnym roku spore problemy ze spięciem zakładanego budżetu. Oczywiście, zmiany nie były aż tak nagłe, ale wiele gmin nie potrafi poradzić sobie z tego rodzaju regulacjami. Co ważne, zwykłych płatników w rozliczeniach PIT przez internet czy przy stacjonarnym wypełnianiu druków PIT nie dotknęły zapowiadane zmiany.

Najważniejsze ulgi podatkowe

Warto przypomnieć jednak, choć być może wielu, którzy wypełniali e-deklarację już z tego skorzystało, że nowa ustawa o podatkach gruntowych pozwala także na skorzystanie z nowych ulg. W tym zakresie mamy dwie opcje:

  1. Linie energetyczne, linie telekomunikacyjne, linie gazowe oraz systemy służące przesyłowi płynów, pary i transportowi gazu ziemnego, które znajdują się na prywatnym gruncie, skutkują obniżeniem podatku od nieruchomości i podatku gruntowego. Z tej ulgi można skorzystać indywidualnie przy wypełnianiu pitów.
  2. Druga opcja to zmiana w przepisach dotyczących Lasów Państwowych. To na ich terytorium biegnie większość z wymienionych powyżej środków przesyła dóbr medialnych. Dlatego, w myśl nowych przepisów, to Lasy Państwowe a nie operator zapłacą podatek pomniejszony o stosowną ulgę.

Choć zmiany w podatkach gruntowych i rolniczych nie wpływają wymiernie na osoby normalnie wypełniające e-pity, to jednak warto być na bieżąco ze zmianami, by móc już w przyszłym roku skorzystać z możliwości ulgi podatkowej.

Źródło:
[1] https://ksiegowosc-budzetowa.infor.pl/podatki/procedury-podatkowe/2758831,Zmiany-w-podatku-rolnym-lesnym-oraz-podatkach-i-oplatach-lokalnych-juz-1-stycznia-2019-r.html, dostęp: 17.05.2019r.