Zmiany w prawie podatkowym, czyli o picie, cicie i innych

Artykuł ten nie ma na celu omawiania ogólnych zmian prawnych, jakie wynikają z założeń obecnej ordynacji podatkowej. Warto jednak opowiedzieć […]

Artykuł ten nie ma na celu omawiania ogólnych zmian prawnych, jakie wynikają z założeń obecnej ordynacji podatkowej. Warto jednak opowiedzieć o takich zmianach, które dzieją się na bieżąco i są publikowane regularnie na stronie Ministerstwa Finansów, na którą możecie trafić w tym miejscu. Biorąc pod uwagę drobne zmiany, dotyczące głównie podatków CIT i PIT, warto przybliżyć istotę roszad i nowości.

O czym warto wiedzieć? Podatek CIT

Czym jest podatek CIT? To podstawowy podatek od osób prawnych. Firmy zasadniczo płacą od swoich dochodów 19% podatek, chyba że ich obrót nie przekracza 1 200 000 euro. Wówczas uznawane są za firmy małe i mogą odprowadzać podatek o wartości 15%. W trakcie trwania tego roku, Ministerstwo Finansów wydało już jednak kilka rozporządzeń, zmieniając co nieco sposób rozliczania PIT oraz CIT.

  • W dzienniku ustaw pod numerem 197 pojawiło się rozporządzenie Ministra Finansów z 31 stycznia tego roku, które przedłuża terminy składania rozliczeń podatku CIT od dochodów z zysków niezrealizowanych, tzw. exit tax. Nowy termin to 7 lipca bieżącego roku, a samo rozporządzenie dotyczy zysków niezrealizowanych oraz wpłaty podatku należnego wykazanego w e-deklaracjach bądź deklaracjach standardowych.
  • Z kolei inne rozporządzenie do 31 sierpnia 2019 roku przedłużyło termin składania wniosków CIT-8 przez niektórych podatników, którzy osiągają dochód poniżej kwoty wolnej od podatku.
  • Co ważne, rozporządzenie z 21 marca zmienia niektóre wzory formularzy podatkowych, jednak warto zaznaczyć, że ich aktualizacja dostępna będzie w programach PIT online.

Jakieś nowości w rozliczeniach PIT?

W przypadku  rozliczenia PIT zmian nie jest tak wiele. Niezależnie od tego, czy mowa o e-PIT-ach czy też o drukach PIT tradycyjnych, rozporządzenie Ministerstwa Finansów z 31 stycznia 2019 roku wydłuża okres składania tychże druków czy e-deklaracji do 7 lipca. Mowa o podatku PIT od dochodów z niezrealizowanych zysków oraz wpłaty podatku należnego, wykazanego w tych deklaracjach.

Co ciekawe, już rozporządzeniem z 11 grudnia minionego roku Ministerstwo Finansów wprowadziło nowe normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, które w obecnym roku obowiązują i powinny zostać wzięte pod uwagę przy wypełnianiu rozliczenia przez Internet.

Dodatkowe zmiany chwilowe w pitach

W tym zakresie warto wziąć pod uwagę dwa, specyficzne rodzaje nowych zasad w ordynacji podatkowej. Pierwszą z nich jest rozporządzenie z 7 stycznia tego roku, które wprowadza zaniechanie poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów uzyskanych w następstwie wykonania umów offsetowych. Zaniechanie to zostało opatrzone wykonywalnością na cały obecny rok, do 31 grudnia 2019.

Drugą dokonaną zmianą już w tym roku jest zmiana w ewidencji przychodów i kosztów dla kół gospodyń wiejskich. Rozporządzenie z 7 stycznia wprowadziło uproszczoną ewidencję oraz warunki, jakim powinna ona odpowiadać. Warto o tym pamiętać, przy rozliczaniu podatku i wypełnianiu programu PIT przez Internet.