Zmiany w rozliczeniach kryptowalut

Zmiana przepisów dotyczących walut wirtualnych weszła w życie z początkiem roku. Od stycznia działają już jasno określone regulacje dotyczące rozliczania […]

Zmiana przepisów dotyczących walut wirtualnych weszła w życie z początkiem roku. Od stycznia działają już jasno określone regulacje dotyczące rozliczania kryptowalut i obrotu nimi. Oczywiście z punktu widzenia prawa podatkowego i rozliczeń podatkowych.

Wcześniejsza praktyka (obowiązująca do końca 2018 roku) zezwalała osobom handlującym kryptowalutami na rozliczenia przychodów w strukturach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Możliwe było także zaliczenie takich przychodów do tych wynikających z praw majątkowych. Od 2019 roku zmiany wprowadzone przez nowe przepisy zmieniają poprzednie zrozumienie tych zasad. Od stycznia przychody ze zbycia walut wirtualnych traktowane są już jako przychody z kapitałów pieniężnych. W praktyce chodzi o to, że przedsiębiorcy nie mogą ich rozliczać w ramach prowadzonej działalności.

Od stycznia traderzy zmuszeni są do wykazywania swoich przychodów jako transakcji z kapitałów pieniężnych. Co oznacza, że rozliczenia muszą zostać przedstawione na formularzu PIT-38, a także opodatkowane stałą stawką 19%. Formularze PIT-38 za rok 2019 muszą być złożone w odpowiednim Urzędzie skarbowym do 30 kwietnia 2020 roku – pamiętajmy o tym!

Przychody z walut wirtualnych

Zmiany wprowadziły także nowe brzmienie definicji przychodów z walut wirtualnych. Według art. 17 ust. 1f ustawy o PIT za odpłatne zbycie waluty wirtualnej rozumie się sytuację, w której zbycie waluty dotyczy jej wymiany na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna. Mowa także o regulowaniu innych zobowiązań walutą wirtualną.

Precyzyjne ustalenie definicji przychodu było kwestią priorytetową. Definicja w jasny sposób stwierdza, że wymiana jednej waluty wirtualnej na inną kryptowalutę nie będzie przychodem, ale także jakimkolwiek kosztem.

Praktyka podatkowa

Brzmienie ustawy reguluje również kwestie rozliczania kosztów w trakcie obrotu walutami wirtualnymi. Jako koszty uzyskania przychodu ze zbycia waluty wirtualnej uważać można jedynie te udokumentowane wydatki, które bezpośrednio wynikają z nabycia kryptowalut i ich zbycia. PIT nie będzie obejmował więc wydatków pośrednich. W tym m.in. odsetek od kredytu potrzebnego na zakup wirtualnej waluty, wydatków wynikających ze zużycia prądu, usług informatycznych, a nawet wydatki na zakup samego sprzętu komputerowego potrzebnego do pracy na kryptowalutach.

Każdy wydatek, który chcielibyśmy wyszczególnić w deklaracji PIT, musi być bezpośrednio powiązany z uzyskaniem przychodu. Należy jednocześnie pamiętać, że koszty potrącane muszą być w tym samym roku podatkowych, co rok, w którym wydatki miały miejsce.

Ważną kwestią jest również to, że zagraniczne giełdy, na których przychód powstał, nie będą miały obowiązku przesyłać specjalnego formularza PIT-8C. To formularz, na których wykazane są właśnie przychody z kapitałów pieniężnych. Z tego powodu cała odpowiedzialność za uzyskane przychody spada na traderów. Zwracając uwagę na liczbę transakcji, może okazać się to uciążliwym obowiązkiem. Prawidłowość wykazanych danych, a co za tym idzie także powiązanie poniesionych kosztów z przychodem, wymaga ścisłej kontroli nad informacjami o wszelkich transakcjach.