Zmiany w VAT – 1 kwietnia 2013

Jesteśmy w trakcie wielkich zmian w VAT wprowadzanych na przestrzeni lat 2013/2014. Od 1 kwietnia 2013, a więc już za […]

Jesteśmy w trakcie wielkich zmian w VAT wprowadzanych na przestrzeni lat 2013/2014. Od 1 kwietnia 2013, a więc już za 2 tygodnie zmianie ulegną przepisy dotyczące obowiązku podatkowego, ustalania podstawy opodatkowania, zwolnień z VAT, rejestracji podatników oraz wystawiania faktur.

Jakie zmiany nastąpią od 1 kwietnia 2013 roku?

  • stawka opodatkowania usług pocztowych niepowszechnych świadczonych przez operatorów publicznych wyniesie 23%,
  • wzrośnie stawka VAT z 8% na 23% na wyroby sztuki ludowej oraz rękodzieła,
  • objęcie 23% stawką odpadów zwierzęcych i wełny szarpanej,
  • podniesienie stawki podatku z 8% na 23% w przypadku kawy lub herbaty z mlekiem,
  • podmiot zagraniczny może ustanowić przedstawiciela podatkowego bez rejestrowania się jako czynny podatnik VAT,
  • możliwość zmiany podstawy opodatkowania, gdy nie mamy pewności odbioru faktury przez kontrahenta,
  • możliwość wyłączenia z opodatkowania wydatków zwróconych przez nabywcę, które zostały poniesione na jego rzecz,
  • większa elastyczność w przypadku stosowania stawki 0% VAT w handlu zagranicznym.