Zmienione zasady opodatkowania prywatnego najmu

W 2019 roku wchodzi w życie wiele zmian dotyczących przepisów podatkowych, które są skierowane przede wszystkim do osób fizycznych, a […]

W 2019 roku wchodzi w życie wiele zmian dotyczących przepisów podatkowych, które są skierowane przede wszystkim do osób fizycznych, a jedna z nich odnosi się do kwestii opodatkowania prywatnego najmu. Korekty dotyczą przede wszystkim osób , które postanowią rozliczać się za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego.

Opodatkowanie najmu prywatnego

Osoby, które prowadzą najem prywatny swoich nieruchomości, mogą zdecydować się na korzystanie ze skali podatkowej. Wybór ten nie wymaga od podatnika informowania o tym fakcie Urzędu Skarbowego. Do tej pory niektóre organy sugerowały konieczność zarejestrowania działalności gospodarczej.

Rozliczenia małżonków

W przypadku osób będących w związku małżeńskim, które posiadają wspólnotę majątkową, rozliczenie najmu
prywatnego powinno odbywać się na zasadzie równego podziału składek. Istnieje jednak także możliwość uregulowania
tej kwestii tylko przez jednego z małżonków, choć wymaga to złożenia pisemnego oświadczenia w tej kwestii
w odpowiednim Urzędzie Skarbowym.

Zmiany w przypadku rozliczenia ryczałtem ewidencjonowanym

Duże zmiany dla podatników przyniesie 2019 rok w kontekście wyboru rozliczania się za pomocą ryczałtu
ewidencjonowanego. Do tej pory ustawodawca wymagał od osób fizycznych takiej deklaracji na początku roku
kalendarzowego lub najpóźniej w momencie rozpoczęcia wynajmu. Od tego roku procedura uległa jednak zmianie.
Decyzję podjąć można dopiero w momencie uiszczenia pierwszych zaliczek na podatek dochodowy.

Inne zmiany

Ułatwieniem dla podatników zajmujących się najmem prywatnym będzie również brak konieczności prowadzenia
ewidencji przychodów, Do tej pory taka konieczność spoczywała na osobach, których wysokość przychodu nie wynikała z
ustalonej umowy.
Dobrą informacją jest także znaczne wydłużenie czasu, który był przewidziany na dokonanie rozliczenia przychodów
objętych ryczałtem ewidencjonowanym. Dotychczas termin ten upływał wraz z końcem stycznia, zaś od teraz okres ten
będzie trwał aż do końca lutego kolejnego roku podatkowego.