Zwolnienia podatkowe dla osób poniżej 26 roku życia

Już 1 sierpnia 2019 r. zaszły poważne zmiany w krajowym prawie. Zmiany, które mają realnie pomóc wchodzącym dopiero na swój […]

Już 1 sierpnia 2019 r. zaszły poważne zmiany w krajowym prawie. Zmiany, które mają realnie pomóc wchodzącym dopiero na swój rynek pracy obywatelom. Nowelizacja obejmuje niezwykle ciekawą kwestię związaną ze zwolnieniami podatkowymi. Nowe przepisy wprowadzają całkiem nowe zwolnienie dotyczące dochodów osiąganych przez czynnych podatników podatku dochodowego. Obwarowaniem jest wiek, który nie może przekraczać 26 roku ich życia. Nowości okazują się już chętnie wykorzystywane przez przedsiębiorców.

Według ustawy nowelizującej (art. 21 ust 1 pkt 148 ustawy o podatkach dochodowych od osób fizycznych) zwolnienia obejmują:

  • przychody ze stosunku służbowego i stosunku pracy;
  • pracy nakładczej;
  • spółdzielczego stosunku pracy;
  • a także z umów zlecenia.

Dalsze warunki są jasne i mówią wprost o nieprzekraczalnym wieku 26 lat, ale także o wysokości rocznej kwocie podatku granicznego ustalonego na poziomie 85 528 zł. Uzasadniając zmiany w prawie, wskazano również na to, że określony limit kwotowy nie zmienia się ze względy na liczbę i rodzaje objętych zwolnieniem umów.

Według art. 21 ust 39 ustawy o PDOF zasady określania, czego nie należy brać pod uwagę, obliczając kwoty przychodów zwolnionych z bezpośredniego opodatkowania, są jednoznaczne. Nie bierzemy pod uwagę:

  • zryczałtowanego podatku dochodowego podlegającego opodatkowaniu,
  • przychodów zwolnionych od podatku dochodowego
  • a także tych, od których zaniechano naliczania podatku na podstawie Ordynacji podatkowej.

Sierpniowe zmiany okazują się obejmować wiele kwestii, ale faktycznie wpłyną bezpośrednio na najmłodszych i aktywnych uczestników rynku. Im wsparcie przyda się najbardziej.

Faktyczne korzyści

Jak w praktyce wyglądają zmiany? Na co liczyć mogą młodzi podatnicy? I jak zmienią się ich deklaracje i wysokość podatków w PIT? Najprostszy przykład obrazujący różnicę można zbudować na podstawie minimalnego krajowego poziomu wynagrodzenia za pracę pełnoetatową. Przy kwocie brutto stabilizującej się na poziomie 2 250 zł (stawka za rok 2019) i miesięcznej kwocie 133 zaliczki – różnica w skali roku i na korzyść pracownika wyniesie już 1596 zł. Idąc dalej tym tokiem rozumowania i określając wysokość wynagrodzenia miesięcznego na poziomie kwoty granicznej (tj. 7 127,33 zł brutto, co daje nam w skali roku niemal ustawowe 85 528 zł) korzystna różnica wyniesie już 9 960 zł rocznie. Różnica jest zauważalna i wpłynie na pewno w pozytywny sposób na budżet każdego młodego pracownika.

Wprowadzone z sierpniową nowelizacją zmiany prawa dotyczącego PIT dla młodych i dodanie nowego zwolnienia przedmiotowego to okazja do zwrócenia uwagi na jeszcze jedną kwestię, która może mieć kolosalne znaczenie dla odbioru całości tych zmian. Chodzi o to, że jeśli pracownik jest studentem do 26 roku życia, a dodatkowo jest osobą, która nie przekroczy sztywno ustalonego limitu przychodów, wtedy będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której taki pracownik skorzysta jednocześnie ze zwolnienia z PIT oraz ze zwolnienia z opłacania składek ZUS. A więć kwota brutto na umowie, a także całkowity koszt ponoszony przez pracodawcę i kwota netto będzie identyczna. Czyli dla przykładowej stawki minimalnej krajowej 2 250 zł brutto to jednocześnie 2 250 zł netto