Zwolnienie z pitów dla marynarzy – na jakich zasadach i dla kogo?

Nowy projekt Ministerstwa Finansów zakłada zrównanie szans polskich marynarzy pływających pod polskimi banderami. Chodzi o dostosowanie się do unijnych przepisów […]

Nowy projekt Ministerstwa Finansów zakłada zrównanie szans polskich marynarzy pływających pod polskimi banderami. Chodzi o dostosowanie się do unijnych przepisów pod nazwą „Wytyczne Wspólnoty w sprawie pomocy publicznej dla transportu morskiego”. Oznacza to, że niektórych marynarzy obejmie tzw. zerowy PIT. Tylko których i na jakich warunkach?

Co dają nowe przepisy w kontekście pitów?

Zgodnie z wprowadzanymi zmianami, nastąpi dostosowanie kosztów zatrudnienia marynarzy pływających pod polską banderą do standardów europejskich. Wniesie to nie tylko zmiany w rozliczeniach PIT, ale także poprawę konkurencyjności Polaków na międzynarodowym morskim rynku pracy. Przepisy te powinny także przyczynić się do utrzymania miejsc pracy na statkach pod polską banderą.

Przepisy podatkowe – rozliczenia PIT dla marynarzy

Zerowe pity dla marynarzy przewidują zastosowanie przepisów w stosunku do osób pływających na statkach zarejestrowanych pod banderami państw członkowskich. Przepisy te, oprócz zmian w e-deklaracjach czy drukach PIT marynarzy, wprowadzają także zmiany mające na celu zapobieganie przerejestrowywania statków z rejestrów narodowych UR do rejestrów państw, które przyznają zwolnienia armatorom oraz marynarzom. Jest to więc walka ze zjawiskiem zwanym wygodnymi banderami.

Zmiany w prawie dla marynarzy polskich

Zgodnie z zapisami w ustawie, „W art. 1 projektu proponuje się dodanie w art. 5a ustawy o PIT definicji terminów „marynarz” i „armator”. Ponadto proponuje się rozszerzenie aktualnego brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 23c ustawy o PIT o statki podnoszące banderę państw członkowskich UE oraz EOG. Dzięki temu możliwość uzyskania zwolnienia od podatku uzyskają marynarze pracujący nie tylko na statkach pod polską banderą, ale również pod banderami państw UE i EOG”.[1]

Dalej można przeczytać: „dodatkowo, proponuje się zmianę minimalnego okresu pracy na statkach morskich, warunkującego prawo do nabycia zwolnienia podatkowego poprzez zastąpienie terminu „okres przekraczający 183 dni” sformułowaniem „co najmniej 183 dni”. Zwolnienie bowiem przysługiwać powinno marynarzom pod warunkiem przepracowania na morzu przynajmniej połowy roku kalendarzowego, czyli „co najmniej 183 dni”.[2]

Od kiedy zmiany w rozliczeniach PIT?

Korzystając z programów PIT online oraz standardowych sposobów rozliczania się z fiskusem, marynarze muszą wziąć pod uwagę odłożone w czasie działanie ustawy. Otóż „projekt zakłada, że zmienione przepisy, w szczególności art. 21 ust. 1 pkt 23c ustawy o PIT, stosowane mają być do dochodów uzyskanych począwszy od roku, w którym Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym, i obowiązują w okresie jej obowiązywania”.[3]

To z kolei oznacza, że zmiany mogą być płynne i nie są zależne całkowicie od polskiego prawodawstwa. Warto zatem być na bieżąco i cały czas śledzić zmiany, jakie mają być wprowadzane dla polskich marynarzy i ich zerowe pity.

[1] https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/dochody-zagraniczne/3001199,Marynarze-zwolnieni-z-PIT-od-2020-roku.html, dostęp: 11.07.2019r.

[2] Idem.

[3] Idem.