12 listopada 2019

Jak wygląda rozliczenie pracujących studentów?

Studenci, którzy uzyskują przychody z tytułu stosunku pracy bądź umów cywilnoprawnych, zmuszeni są do złożenia deklaracji PIT we właściwym urzędzie skarbowym. W przypadku, gdy otrzymują oni wynagrodzenie na podstawie tzw. małych umów, nie muszą oni składać zeznania PIT. Jakich przychodów student nie musi rozliczać? Nie wszystkie przychody studenta są opodatkowane. Przykładem są chociażby świadczenia stypendialne, które...

Czytaj więcej