PIT-36L – rozliczenie podatku liniowego za 2018 rok

Na rozliczenie druku PIT-36L zdecydują się te osoby, które uprzednio samodzielnie zadeklarują chęć rozliczania się według stawki liniowej (19-procentowa stawka podatku). Charakterystyczne dla tego rodzaju deklaracji jest to, że korzystają z niej najczęściej ci podatnicy, którzy osiągają stosunkowo duże przychody, pochodzące najczęściej z działalności gospodarczej, często będący wspólnikami spółek osobowych. Choć stawka liniowa wciąż wzbudza kontrowersje i ożywione dyskusje wśród podatników, można kolokwialnie powiedzieć, że jest to podatek ustalony z myślą o osobach dysponujących większymi dochodami w skali roku.

Wypełnianie PIT-36L

Jeśli jesteś osobą prowadzącą działalność gospodarczą, osiągasz wysokie przychody i zastanawiasz się nad przejściem na „liniówkę” musisz pamiętać o kilku ważnych rzeczach, które są zarówno plusem, jak i minusem takiej opcji.

Pierwszą rzeczą jest brak możliwości łączenia różnych źródeł przychodu na zeznaniu rocznym. A zatem, w praktyce wygląda to tak, że podatnik, który osiąga przychód poprzez działalność prowadzonej przez siebie firmy i jednocześnie uzyskuje przychód wskutek działalności umowy o pracę, rozlicza się poprzez dwa oddzielne formularze podatkowe. Podręcznikowo dla umowy o pracę będzie to popularny druk PIT-37.

W innym wypadku drukiem właściwym może się także okazać regularny PIT-36. A będzie tak w przypadku, gdy w ciągu roku podatkowego i prowadzonej podówczas działalności gospodarczej osoba fizyczna uzyskała jednocześnie przychody związane z wykonywaniem usług (co akurat nie dotyczy sprzedaży towarów), w związku z którymi właściwe czynności podejmowane były przez tegoż podatnika (lub choćby jednego wspólnika w przypadku spółki) na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. Sytuacja taka wiąże się bowiem z automatyczną utratą możliwości rozliczania się liniowo. Następstwem jest także obowiązek zapłacenia należnych zaliczek za dochód osiągnięty od początku roku. Do obliczenia takich zaliczek nasz podatnik posiłkował się będzie wówczas skalą podatkową oraz ewentualnymi odsetkami za zwlekanie w ich zapłaceniu.

W przypadku „liniówki” tracimy możliwość do preferencyjnych form rozliczenia, szczególnie jeśli kiedyś korzystaliśmy z nich wcześniej wypełniając najpopularniejsze druki PIT-36 lub PIT-37Korzystając z druku PIT-36L tracimy możliwość do wspólnego rozliczenia się z małżonkiem bądź małżonką. Nie dokonamy tego także jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Wreszcie należy zapomnieć o rozliczaniu się z jakiegokolwiek innego przychodu objętego według skali podatkowej. Pamiętajmy, że dotyczy to także tych podatników, w przypadku których tylko część ich przychodu objęta jest podatkiem liniowym.

Kto rozlicza się poprzez PIT-36L?

Aby móc rozliczać się w formie podatku liniowego, podatnik sam musi wyrazić (zadeklarować) to poprzez złożenie właściwego dokumentu w urzędzie skarbowym. Należy przy tym pamiętać, że dochody opodatkowane w ten sposób są zawsze według zasad ogólnych, co częściej nazywamy opodatkowaniem według zasad ogólnych. No dobrze, przyjmijmy zatem, że przedsiębiorca będący jednocześnie wspólnikiem ma zamiar na rozliczanie się w formie liniowej. Pierwszym krokiem będzie złożenie pisemnej deklaracji, do czego dokumentem niezbędnym będzie druk CEiDG-1. Zmianę formy opodatkowania osoby takie zgłaszają do dnia 20 stycznia danego roku podatkowego, we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym.

Cechą charakterystyczną druku PIT-36L jest jego stosunkowo wąska grupa adresatów. Patrząc na zeszłoroczne statystki Ministerstwa Finansów możemy powiedzieć, że w grupie rozliczających się bez pośrednictwa płatnika osób fizycznych, grupa PIT-36L stanowi zaledwie 2,49% (a szczegółowo było to jakieś 502 648 osób). To świadczy o pewnej elitarności tej grupy, ale też część osób rozliczająca klasyczny PIT-36 pozostaje przy takiej formie opodatkowania, gdzie przesłanką mogą być rozliczne udogodnienia, jakie tracimy rozliczając się w formie liniowej. Ale o tym napiszemy dalej, tymczasem przypomnijmy jeszcze raz charakterystykę podatnika PIT-36L.

PIT-36L wypełniają tylko i wyłącznie osoby prowadzące działalność gospodarczą, będący także wspólnikami spółek osobowych opodatkowanych daniną. Druk CEiDg-1, będący jednocześnie deklaracją o woli rozliczania się według stawki liniowej składany jest do właściwego urzędu skarbowego, najpóźniej do dnia 20 stycznia 2018 roku. W przypadku osób rozliczających działy specjalne produkcji rolnej, dzieje się to już pod koniec ubiegłego roku – terminem granicznym dla PIT 2019 był zatem 1 grudnia 2018 roku, tak samo będzie dla podatku za rok kolejny. Warto także zauważyć, że w trakcie roku 2018 podatnicy nie utracili prawa do rozliczania liniowego, co dzieje się zatem w roku kolejnym 2019. A co jeśli nie interesuje nas już 19% stawka od przychodów? No cóż, możemy wtedy złożyć także oświadczenie przeciwne, o rezygnacji z takiej formy rozliczenia z fiskusem. O terminie z pewnością nie zapomnimy, gdyż jest identyczny jak dla „wejścia” jak i „wyjścia” – 20 stycznia danego roku podatkowego.

Co ważne, jeśli podatnik rozpoczyna dopiero działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego, deklarację rozliczania „liniówki” może wybrać już poprzez wniosek rejestracyjny CEiDG-1. Co innego, gdy taka fanaberia najdzie nas już w trakcie roku – wtedy musimy dokonać tego we właściwym, wskazanym przez ustawodawcę terminie.

Do kiedy składamy PIT-36L?

Podobnie jak w przypadku klasycznych druków PIT-36 i PIT-37, podatek linowy rozliczany za pomocą formularza PIT-36L składamy we właściwym urzędzie skarbowym do dnia 30 kwietnia roku następującego po podatkowym. Rozliczając się z podatku PIT 2019 będzie to dzień 30 kwietnia 2019 roku.

Stawka podatku w PIT-36L

Jak wiadomo każdy kij ma dwa końce, o czym wspominaliśmy na początku tego artykułu. Nie zawsze opodatkowanie stawką liniową będzie korzystne, o czym pamiętają przedsiębiorcy rozliczający się poprzez bardziej popularny druk PIT-36. Należy przy tym także pamiętać, że stawka podatku linowego jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla osób fizycznych, które prowadzą albo działalność gospodarczą, albo działy specjalne. W żadnym wypadku nie powinni jej wybierać pozostali podatnicy. Zastosowanie „odgórnej” stawki wysokości 19% podatku jest niezależne od wartości przychodu uzyskanego wskutek prowadzonej firmy bądź działu specjalnego w produkcji rolnej. Co istotne, liniowa forma opodatkowania nie zakłada kwoty wolnej od podatku, która wynosi 3091 zł w skali roku. Przy przekroczeniu granicy przychodu powyżej 85,528 zł nie uwzględniana jest także 32% stawka podatku od nadwyżki. Istnieją także okoliczności, w których podatnik złoży wraz z PIT-36L inne deklaracje podatkowe. Tak będzie w sytuacji, gdy zarobki uzyskiwane wskutek działalności prowadzonej przez niego firmy połączy z przychodami pochodzącymi z pozostałych źródeł zarobku.

Dla podatnika, który wybrał już liniową formę rozliczenia z fiskusem nie ma możliwości korzystania z większości dostępnych ulg oraz odliczeń. Jedyne co mu pozostaje to odliczenie opłaconych składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także składka na IKZE, ubezpieczenie zdrowotne oraz ulga abolicyjna. Kwota zmniejszająca podatek nie jest uwzględniana, co dzieje się w przypadku skali podatkowej. Szlachetnym przywilejem, tak jak w przypadku innych popularnych deklaracji podatkowych PIT-36 i PIT-37 jest ewentualna możliwość przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP).

PIT-36L a inne źródła dochodu

Osoba fizyczna (wspólnik), który zdecyduje się na rozliczanie poprzez PIT-36L, powinna wszystkie swoje przychody pochodzące z działalności gospodarczej rozliczać w takiej właśnie formie – liniowej. Wyjątkiem od tego jest korzystanie z ryczałtu ewidencjonowanego. Oznacza to zatem, że niemożliwa jest sytuacja, w której podatnik odprowadza podatek liniowy dla prowadzonej działalności, przy jednoczesnym byciu wspólnikiem spółki, która została opodatkowana według obowiązującej skali. Takiej możliwości ustawodawca nie dopuszcza.

Co się zaś tyczy osób uzyskujących przychody w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej – przywilej wyboru takiej formy opodatkowania przysługuje jedynie tym z nich, którzy rozliczają swoje przychody na podstawie prowadzonych przez siebie ksiąg. Dla działów specjalnych zgłoszenia dokonuje się do 30 listopada roku poprzedzającego podatkowy, jeśli natomiast działalność rozpoczęta już w trakcie roku – do 7 dni od momentu startu.

Serwis pit-y radzi: