Rozliczenie PIT-28 za 2018 rok

PIT-28 jest drukiem zeznania podatkowego, przeznaczonym dla osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą , objętych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (druk popularnie jest nazywany także PIT-em ryczałtowców), a także dla tych z podatników, którzy zarobkują w oparciu o zawarte umowy najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy, a także wszelkie umowy pokrewne tego rodzaju.

Kto rozlicza PIT-28 w 2019 roku?

Grupa podatników rozliczających się poprzez druk PIT-28 nie jest tak bogata i zróżnicowana, jak chociażby adresaci popularnego zeznania PIT-37. Wyróżnić możemy jednak trzy podstawowe grupy, wśród których znajdują się:

  • podatnicy prowadzący na własną rękę pozarolniczą działalność gospodarczą, w której przychody objęte są ryczałtem ewidencjonowanym,
  • podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą jako spółka cywilna osób fizycznych lub jako spółka jawna osób fizycznych, której dochody objęte są ryczałtem,
  • osoby uzyskujące przychody z tytułu zawartej umowy najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy, a także umów o zbliżonym charakterze. Warunkiem jest jednak, aby taki rodzaj umów zawierano poza prowadzoną działalnością gospodarczą, jeśli taką podatnik się zajmuje.

Zmiany w PIT-28 w 2019 roku

Wraz z rozliczeniem PIT-28 za 2018 rok w 2019 roku w życie weszły zmiany dotyczące stawki podatkowej dla umów najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy, a także wszelkich umów zbliżonych. Dotychczas 8,5 procentową stawką podatku objęte były wszystkie przychody tego typu. Od rozliczenia za 2018 rok stawka 8,5% dotyczy wyłącznie przychodów do kwoty 100 000 złotych. Powyżej tej sumy zastosowanie ma stawka 12,5%.

Moment wejścia w wyższą stawkę jest wspólny dla wszystkich umów. Są one rozstrzygane łącznie, a więc wynajmując 3 mieszkania w cenie 40 000 złotych rocznie, łączny przychód wyniesie 120 000 złotych. Oznacza to, że zapłacimy od 100 000 złotych podatek korzystając ze stawki 8,5% (8,5 tysiąca złotych), a od 20 000 zapłacimy wg 12,5% stawki (2,5 tysiąca złotych). Łącznie kwota podatku wyniesie 11 tysięcy złotych. Jeszcze rok temu podatnik zapłaciłby w tej sytuacji 10 200 złotych.

Jak wypełnić PIT-28?

PIT-28 jest drukiem zeznania podatkowego, przeznaczonym dla osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą , objętych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (druk popularnie jest nazywany także PIT-em ryczałtowców), a także dla tych z podatników, którzy zarobkują w oparciu o zawarte umowy najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy, a także wszelkie umowy pokrewne tego rodzaju.

PIT-28 można rozliczyć samodzielnie korzystając z udostępnionych powyżej druków PIT-28 za 2019 rok. Dużo prostszą metodą będzie jednak skorzystanie z darmowego programu PIT 2019 – można go pobrać z naszej strony Internetowej. Jest on dostępny tutaj w wersji do pobrania oraz tutaj w wersji online. W przypadku druki PIT-28 nie mamy możliwości skorzystania z usługi Twój e-PIT, która będzie udostępniona przez Ministerstwo Finansów 15 lutego 2019 roku.

Brak możliwości wspólnego rozliczenia

Można powiedzieć, że druk PIT-28 za 2018 rok jest zeznaniem wygodnym w wypełnianiu, stawia jednak przed podatnikiem szereg ograniczeń, w których specyficzne formy rozliczania nie są możliwe. Decydując się na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych możemy zapomnieć o rozliczaniu się wspólnie z małżonkiem. Nawet będąc oboje ryczałtowcami, nie mamy możliwości opodatkowania łącznego. W przypadku, gdy małżeństwo rozlicza przychody osiągnięte z użytkowania lub posiadania wspólnej własności będą musieli wypełnić dwa oddzielne, niezależne od siebie arkusze PIT-28.

Sytuacja identycznie wygląda w przypadku rozliczania się osób samotnie wychowujących dziecko. Takiej możliwości wypełnienia PIT-28 nie mamy, nie rozliczymy się także wspólnie z przychodów osiągniętych poza działalnością ryczałtową, np. podatkiem 18% według skali.

Wyjątkiem od tych obostrzeń jest rozliczanie wspólne przychodów z najmu oraz dzierżawy prywatnej, a także umów zbliżonych, podobnych. Taki przychód umożliwia wówczas opodatkowanie innych osiąganych przychodów razem z drugą połową lub z dzieckiem.

Odliczenia w PIT-28

Podatnicy wypełniający druk PIT-28 nie mają możliwości rozliczania kosztów uzyskiwanych w ciągu roku przychodów. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że niedogodności te znacznie rekompensuje obniżona stawka podatku, co jest zresztą główną przyczyną, dla której podatnicy prowadzący działalność gospodarczą przechodzą na ryczałt.

 

W ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podatnik ma możliwość skorzystania z pewnych odliczeń, wśród których do jego dyspozycji są odliczenia od:

  • składek płaconych na ZUS
  • składek odprowadzanych na ubezpieczenie zdrowotne
  • ulgi i odliczenia innego rodzaju, odprowadzane od uzyskiwanego dochodu (szczegółowo zostały wskazane one w art. 26 ustawy o PIT, nie dotyczy to ulg wymienionych we wcześniejszych punktach)
  • ulgi abolicyjnej (rozliczana zarówno na podstawowym arkuszu PIT-28 i załączniku PIT/O)

Podatnik rozliczający PIT-28 może także przekazać 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Aby tego dokonać należy w odpowiedniej rubryce wpisać właściwy dla OPP numer KRS oraz ewentualnie dopisek szczegółowy.

Na druku PIT-28 podatnicy nie odliczają ulg prorodzinnych. Pozostałe ulgi odliczane są od kwoty, jaką wykazano na arkuszu zeznania podatkowego. Stawka ta określana jest zawsze na podstawie rodzaju prowadzonej działalności. Waha się ona w przedziale od 2% do 20%.

Prawo do rozliczania ryczałtu

Jak już wspominaliśmy we wcześniejszej części artykułu, podatnik uzyskuje możliwość rozliczania się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego po uprzednim zawiadomieniu organów skarbowych. Istnieją jednak także i sytuacje odwrotne, w których podatnik prawo do ryczałtu traci.

Sytuacja taka może mieć miejsce wówczas, gdy podatnik w trakcie roku podatkowego uzyskiwał przychody, które prawo do ryczałtu wyłączają. Jeśli, załóżmy, w roku 2018 prowadziłeś działalność gospodarczą opartą o ryczałt ewidencjonowany, jednocześnie uzyskując przychody, które do takiej działalności się nie kwalifikują, do 31 stycznia 2019 roku złożysz druk PIT-28, a dla pozostałych dochodów – PIT-36.

W przypadku, gdy podatnik nie miał prawa do prowadzenia działalności ryczałtowej w ciągu roku, straci do niej prawo z góry, za cały rok.

W przypadku, gdy podatnik przekroczy zakładane przychody z działalności objętej ryczałtem, w wysokości 150,000 euro, właściwym drukiem za miniony rok będzie PIT-28. Tym samym straci możliwość do rozliczania się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego w roku kolejnym.

Podatnik ma także możliwość zrezygnowania z rozliczania się w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Aby zadeklarować chęć odejścia od takiej formy rozliczenia podatku dochodowego, należy złożyć pisemne oświadczenie, w terminie do 20 stycznia danego roku. W przypadku, gdy rezygnacja nie zostanie złożona, działalność ryczałtowa w rozumieniu skarbówki jest dalej „aktywna”.

Serwis pit-y radzi: