PIT-38 – rozliczenie za 2018 rok

Niektórzy z nas, zachęceni materiałami reklamowymi w mediach, próbują swych sił i szczęścia na giełdzie. Akcje spółek, rok w rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem, a pokusa zdobycia dodatkowych zysków w świetle osiąganych rekordów cen jest wielka. Możliwości inwestycyjne, jakie daje rynek papierów wartościowych, są naprawdę ogromne, o czym wiedzą miliony mieszkańców naszego kraju, wiedzą o tym sami inwestorzy giełdowi, a także członkowie funduszy inwestycyjnych. Jednak tematem niniejszego artykułu nie będzie wyliczanie zalet inwestowania na giełdzie, zajmiemy się natomiast drugą stroną medalu, czyli podatkiem PIT-38, płaconym za rok 2018.

Aktualny Program PIT-38

Jak co roku przygotowaliśmy dla podatników darmowy program PIT. Nasza aplikacja umożliwia szybkie i bezpiecznego rozliczenie PIT za 2018 rok. Program obsługuje wszystkie dostępne w 2019 roku druki oraz załączniki PIT. Program udostępniamy zarówno w wersji do pobrania, jak również do uruchomienia w wersji online.

Program PIT 2019

Program PIT 2019

Jak wypełnić PIT-38?

Zanim zasiądziemy z długopisem do druku PIT-38 zastanówmy się nad tym, czy nie lepiej dokonać tego przy pomocy programu PIT-Y 2018/2019? Program komputerowy to profesjonalne narzędzie do rozliczania dowolnych druków PIT, takich jak PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 wraz z załącznikami. Jest łatwy w obsłudze, posiada wbudowany system pomocy, stąd nadaje się zarówno dla osób doświadczonych w wypełnianiu druków, jak i kompletnych żółtodziobów. Podane poniżej porady odnoszą się do druku stosowanego w 2017 roku, dlatego zachęcamy do korzystania z naszej aplikacji PIT-Y, dzięki której masz pewność, że druk jest absolutnie zgodny z tym opublikowanym przez Ministerstwo Finansów.

Rozliczenie PIT-38 krok po kroku

Część A i B – podstawowe dane

Na samym początku należy uzupełnić właściwy numer PESEL oraz wskazać właściwy urząd skarbowy. Zaznaczamy pole – złożenie zeznania, chyba, ze robimy korektę – wtedy kolejne pole. Wpisz dane osobowe oraz adres zamieszkania.

Część C

Wykazujemy tutaj wszystkie przychody oraz koszty ich uzyskania. Wszystko co tutaj wpiszemy opieramy o informację uzyskaną od naszego biura maklerskiego. Chodzi oczywiście o druczek PIT-8C. Tym zajmiemy się bardziej dopiero przy okazji części F. Przychodem jest kwota sprzedaży akcji. Kosztem uzyskania będą wartości kupna oraz wydatki, jakie ponosiliśmy w trakcie operowanie papierami na giełdzie – prowadzenie rachunku oraz transakcji, w tym także prowizje etc.

Miałeś więcej rachunków maklerskich? Wtedy będzie musiał zsumować wykazane wartości. Przykładowo kwotę z pierwszego PIT-8C sumujemy z kwotą z drugiego, trzeciego itd. (pole nr 20).

Teraz czas na pozycje 22 i 23. Wiążą się one z przychodami wykazywanymi w części G deklaracji PIT-8C, które osiągnięto za granicą. Analogicznie postępujemy w przypadku kosztów uzyskania (poz. 21). Najczęściej jednak ten wiersz pozostawimy pominięty.

W przypadku przychodów, które przerosły kwotę kosztów różnica powinna zostać wpisana do pola z numerem 26. Jeśli jest jednak na odwrót – wypełniamy rubrykę 27 a podatek nas ominie! Należy przy tym pamiętać, że rozliczenia straty możemy dokonać również w kolejnych latach. Generalnie najistotniejsza jest zasada, że odpis roczny nie może stanowić więcej niż 50% poniesionej straty.

Kiedy już uporamy się z rozliczeniem strat poniesionych w przeszłości będziemy musieli obliczyć podstawę do opodatkowania. Należy przy tym pamiętać, że podstawę taką musimy zaokrąglić do równych złotych, a następnie przesiać wynik na polu 29. Stawka dla PIT-38 wynosi 19% a zatem kwotę z pola 29 mnożymy razy wartość stawki. Uzyskany wynik tym razem wpiszemy w pole z numerem 31, a po uprzednim zaokrągleniu dodatkowo w pole 34.

Część E – kwota do zapłaty / nadpłata

Jesteśmy już blisko końca. W przypadku, gdy w 2017 roku nie zwracałeś urzędowi skarbowemu pieniędzy w formie zryczałtowanej oraz nie płaciłeś podatku poza granicami Polski – kwotę z poprzedniej części, pola 34 po prostu przepisz na pole 42 części E. To właśnie tyle zapłacisz fiskusowi! Załącznik PIT-ZG dodasz w przypadku, gdy osiągnąłeś zysk kapitałowy poza granicami kraju i płaciłeś podatek. Wskaż kwotę dochodu oraz podatku jaki zapłaciłeś za granicą.

PIT-38 daje podatnikowi możliwość przekazania 1% na Organizację Pożytku Publicznego. Przepis właściwy numer KRS z wizytówki organizacji oraz dopisek – cel szczegółowy. Program PIT-Y 2018/2019 pozwala na przekazywanie jednego procenta podatku na potrzeby organizacji pożytku publicznego (OPP).

Na tym kończymy nasze rozliczenie. Druk możesz własnoręcznie dostarczyć do Urzędu Skarbowego, bądź przesłać pocztą, najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2019 roku. Zawsze zwracaj uwagę na datę stempla pocztowego! Jeśli obowiązek podatkowy chcesz zrealizować znacznie szybciej i łatwiej posłuż się programem komputerowym z tej strony. Program PIT-Y 2018/2019 współpracuje z urzędowym systemem e-deklaracje, stąd pewność, że tak wypełnione zeznanie będzie zawsze w 100% poprawne. W wiadomości zwrotnej otrzymasz UPO, czyli urzędowe potwierdzenie odbioru druku PIT-38 za rok 2018.

Warto wiedzieć!

Na deklaracji mamy możliwość rozliczenia przychodów zagranicznych, które nie zostały zwolnione z opodatkowania. Chodzi o te dochody, jakie podatnik uzyskał w ciągu minionego roku podatkowego 2017 z tych właśnie źródeł. Podatnik niezamieszkujący w Polsce, a tym samym mający ograniczony obowiązek podatkowy, w przypadku opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do ostatniego dnia kwietnia 2017, powinni złożyć zeznanie przed wyjazdem.

Nie mamy możliwości rozliczania PIT-38 wspólnie z małżonkiem. Każdy oddzielnie rozlicza swój druk, rozliczenie PIT-38 nie może być realizowane łącznie. Obejmowanie udziałów w spółce posiadającej osobowość prawną, szczególnie jeśli miało to miejsce w zamian za opłatę wprost, w gotówce, zmusza nas do złożenia PIT-38 dopiero wtedy, kiedy dokonamy sprzedaży (zbycia) swoich udziałów. Za PIT-38 nie musimy natomiast chwytać w momencie objęcia tych udziałów

PIT-8C

PIT-8C jest drukiem składanym przez płatnika do końca lutego roku następującego po podatkowym. W 2018 roku mamy czas do 28 lutego, który przypada akurat na wtorek. Druczek ten stosowany jest w odniesieniu do dochodów uzyskanych na giełdzie, ale także do dochodów z innych źródeł, takich jak wpłaty po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego czy zasiłków pieniężnych. Może być także stosowany do alimentów, stypendiów, dotacji, dopłat oraz nagród i świadczeń o charakterze nieodpłatnym.

Serwis pit-y radzi: