PIT-38 – rozliczenie za 2022 rok

Niektórzy z nas, zachęceni materiałami reklamowymi w mediach, próbują swych sił i szczęścia na giełdzie. Akcje spółek, rok w rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem, a pokusa zdobycia dodatkowych zysków w świetle osiąganych rekordów cen jest wielka. Możliwości inwestycyjne, jakie daje rynek papierów wartościowych, są naprawdę ogromne, o czym wiedzą miliony mieszkańców naszego kraju, wiedzą o tym sami inwestorzy giełdowi, a także członkowie funduszy inwestycyjnych. Jednak tematem niniejszego artykułu nie będzie wyliczanie zalet inwestowania na giełdzie, zajmiemy się natomiast drugą stroną medalu, czyli podatkiem PIT-38, płaconym za rok 2022.

  • PIT-38 za 2022 składamy w urzędzie skarbowym nie później, niż do 30 kwietnia 2023 roku
  • PIT-38 składany jest dla odpłatnego zbycia papierów wartościowych (też pożyczonych), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach z osobowością prawną
  • • Składany także dla objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną
  • Do rozliczenia druku PIT-38 niezbędny jest druk otrzymywany z biuro maklerskiego –PIT-8C
  • Dla różnych rachunków maklerskich otrzymujemy osobne deklaracje
  • Nie możemy rozliczać wspólnie z małżonkiem

Aktualny Program PIT-38

Jak co roku przygotowaliśmy dla podatników darmowy program PIT. Nasza aplikacja umożliwia szybkie i bezpiecznego rozliczenie PIT za 2022 rok. Program obsługuje wszystkie dostępne w 2023 roku druki oraz załączniki PIT. Program udostępniamy zarówno w wersji do pobrania, jak również do uruchomienia w wersji online.

Jak wypełnić PIT-38?

Zanim zasiądziemy z długopisem do druku PIT-38 zastanówmy się nad tym, czy nie lepiej dokonać tego przy pomocy programu PIT-Y 2022/2023? Program komputerowy to profesjonalne narzędzie do rozliczania dowolnych druków PIT, takich jak PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 wraz z załącznikami. Jest łatwy w obsłudze, posiada wbudowany system pomocy, stąd nadaje się zarówno dla osób doświadczonych w wypełnianiu druków, jak i kompletnych żółtodziobów. Podane poniżej porady odnoszą się do druku stosowanego w 2017 roku, dlatego zachęcamy do korzystania z naszej aplikacji PIT-Y, dzięki której masz pewność, że druk jest absolutnie zgodny z tym opublikowanym przez Ministerstwo Finansów.

Charakterystyka podatników PIT-38 za 2022

Tak jak wspomnieliśmy na początku, wszystkie osoby, które spróbowały swoich sił na giełdzie papierów wartościowych, będą podatnikami druku PIT-38. Wlicza się w to sprzedaż posiadanych przez siebie papierów wartościowych. To jednak nie wszyscy zainteresowani, bowiem w grupie tych osób znajdują się także ci wszyscy, którzy dokonali zbycia udziałów w spółkach. PIT-38 dotyczy bowiem sprzedaży przedmiotów takich jak papiery wartościowe, pożyczone papiery wartościowe (co nazywamy sprzedażą krótką), pochodne instrumenty finansowe (a co za tym idzie także realizacja praw z takich instrumentów wynikająca) oraz udziały w spółkach posiadających osobowość prawną.

Obowiązek wypełnienia druku PIT-38 wiąże się także z przypadkami obejmowania udziałów w spółkach, które posiadają osobowość prawną, w tym także wkładów w spółdzielniach, przy wkładzie niepieniężnym, w postaci innej od przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Dotyczy to udziałów w spółkach z.o.o. akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych. Wystąpienie ze spółek osobowych nie rodzi już obowiązku wypełniania druku PIT-38. Jednak pamiętajmy o tym, że osoby, które w ciągu roku sprzedają udziały na rzecz spółki, wspólnika, udziałowca, akcjonariusza lub innej osoby trzeciej, lub też dokonują wymiany udziałów na akcje innej spółki, są zobligowane do zapłaty podatku dochodowego właśnie pod postacią wypełnionego PIT-38!

Urzędu Skarbowego nie interesuje nabycie prawa do sprzedawanych papierów wartościowych w danym roku. Istotna jest tutaj data odpłatnego zbycia akcji. Nie powinna nas także zmylić data poniesionych kosztów uzyskania i analogicznie moment nabycia praw do realizowanych zysków z akcji, w wyniku wcześniejszej sprzedaży.
Urzędu Skarbowego nie interesują także przychody uzyskiwane wskutek odsetek z posiadanych kont oszczędnościowych oraz lokat inwestycyjnych – podatek giełdowy nie ma w tym przypadku żadnego zastosowania. Za obrót tymi pieniędzmi odpowiada bank, a zatem on dopełnia formalności związanych z ich przepływem. Spokojnie mogą spać także inwestorzy, którzy dokonali zakupu jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Wyjątkiem na liście podmiotów pośrednio związanych z giełdą papierów wartościowych będzie jednak towarzystwo funduszy inwestycyjnych, gdzie PIT-38 będzie obowiązkowy.

PIT-38 w 2023 roku

Nowy rok nie niesie ze sobą żadnych nowości w zakresie rozliczania PIT-u 38. Osoby, które na działają na giełdzie, nadal mają obowiązek rozliczyć swoje dochody uzyskane z tytułu obracania akcjami oraz innymi papierami wartościowymi. Inwestorzy rozliczają się również na zasadach ogólnych, a co za tym idzie obowiązuje ich również stawka uśredniona wynosząca 17,75%. W przypadku młodych inwestoró w do 26. roku życia, niestety nie są oni zwolnieni z płacenia podatku od 1 sierpnia 2020 roku (wówczas zwolnienie weszło w życie). Zwolnienie z podatku dochodowego obejmuje jedynie osoby, które pracują w oparciu o umowę o pracę oraz zlecenie. Inwestorzy grają zazwyczaj na swój rachunek, dlatego każdy musi rozliczać się z podatku dochodowego.

Zysk netto w postaci dywidend od spółek dla wspólników i akcjonariuszy nie kwalifikują, są zobligowane do zapłaty podatku w formie PIT-38. Podatek naliczany jest automatycznie w momencie przelewu dywidendy na rachunek podatnika, gdzie odpowiednia kwota jest pobierana od kwoty brutto, a przelewana już jako netto. Należy to do czynności spółki.

Rozliczenie PIT-38 krok po kroku

Część A i B – podstawowe dane

Na samym początku należy uzupełnić właściwy numer PESEL oraz wskazać właściwy urząd skarbowy. Zaznaczamy pole – złożenie zeznania, chyba, że robimy korektę – wtedy kolejne pole. Wpisz dane osobowe oraz adres zamieszkania.

Część C

Wykazujemy tutaj wszystkie przychody oraz koszty ich uzyskania. Wszystko, co tutaj wpiszemy, opieramy o informację uzyskaną od naszego biura maklerskiego. Chodzi oczywiście o druczek PIT-8C. Tym zajmiemy się bardziej dopiero przy okazji części F. Przychodem jest kwota sprzedaży akcji. Kosztem uzyskania będą wartości kupna oraz wydatki, jakie ponosiliśmy w trakcie operowanie papierami na giełdzie – prowadzenie rachunku oraz transakcji, w tym także prowizje etc.
Miałeś więcej rachunków maklerskich? Wtedy będzie musiał zsumować wykazane wartości. Przykładowo kwotę z pierwszego PIT-8C sumujemy z kwotą z drugiego, trzeciego itd. (pole nr 20).
Teraz czas na pozycje 22 i 23. Wiążą się one z przychodami wykazywanymi w części G deklaracji PIT-8C, które osiągnięto za granicą. Analogicznie postępujemy w przypadku kosztów uzyskania (poz. 21). Najczęściej jednak ten wiersz pozostawimy pominięty.

W przypadku przychodów, które przerosły kwotę kosztów różnica powinna zostać wpisana do pola z numerem 26. Jeśli jest jednak na odwrót – wypełniamy rubrykę 27, a podatek nas ominie! Należy przy tym pamiętać, że rozliczenia straty możemy dokonać również w kolejnych latach. Na ogół najistotniejsza jest zasada, że odpis roczny nie może stanowić więcej niż 50% poniesionej straty.

Kiedy już uporamy się z rozliczeniem strat poniesionych w przeszłości, będziemy musieli obliczyć podstawę do opodatkowania. Należy przy tym pamiętać, że podstawę taką musimy zaokrąglić do równych złotych, a następnie przesiać wynik na polu 29. Stawka dla PIT-38 wynosi 19%, a zatem kwotę z pola 29 mnożymy razy wartość stawki. Uzyskany wynik tym razem wpiszemy w pole z numerem 31, a po uprzednim zaokrągleniu dodatkowo w pole 34.

Część E – kwota do zapłaty / nadpłata

Jesteśmy już blisko końca. W przypadku, gdy w 2022  roku nie zwracałeś urzędowi skarbowemu pieniędzy w formie zryczałtowanej oraz nie płaciłeś podatku poza granicami Polski – kwotę z poprzedniej części, pola 34 po prostu przepisz na pole 42 części E. To właśnie tyle zapłacisz fiskusowi! Załącznik PIT-ZG dodasz w przypadku, gdy osiągnąłeś zysk kapitałowy poza granicami kraju i płaciłeś podatek. Wskaż kwotę dochodu oraz podatku, jaki zapłaciłeś za granicą.
PIT-38 daje podatnikowi możliwość przekazania 1% na Organizację Pożytku Publicznego. Przepis właściwy numer KRS z wizytówki organizacji oraz dopisek – cel szczegółowy. Program PIT-Y 2022/2023 pozwala na przekazywanie jednego procenta podatku na potrzeby organizacji pożytku publicznego (OPP).
Na tym kończymy nasze rozliczenie. Druk możesz własnoręcznie dostarczyć do Urzędu Skarbowego bądź przesłać pocztą, najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2021 roku. Zawsze zwracaj uwagę na datę stempla pocztowego! Jeśli obowiązek podatkowy chcesz zrealizować znacznie szybciej i łatwiej posłuż się programem komputerowym z tej strony. Program PIT-y 2022/2023 współpracuje z urzędowym systemem e-deklaracje, stąd pewność, że tak wypełnione zeznanie będzie zawsze w 100% poprawne. W wiadomości zwrotnej otrzymasz UPO, czyli urzędowe potwierdzenie odbioru druku PIT-38 za rok 2022.

Warto wiedzieć!

Jesteśmy już blisko końca. W przypadku, gdy w 2022 roku nie zwracałeś urzędowi skarbowemu pieniędzy w formie zryczałtowanej oraz nie płaciłeś podatku poza granicami Polski – kwotę z poprzedniej części, pola 34 po prostu przepisz na pole 42 części E. To właśnie tyle zapłacisz fiskusowi! Załącznik PIT-ZG dodasz w przypadku, gdy osiągnąłeś zysk kapitałowy poza granicami kraju i płaciłeś podatek. Wskaż kwotę dochodu oraz podatku, jaki zapłaciłeś za granicą.
PIT-38 daje podatnikowi możliwość przekazania 1% na Organizację Pożytku Publicznego. Przepis właściwy numer KRS z wizytówki organizacji oraz dopisek – cel szczegółowy. Program PIT-Y 2020/2021 pozwala na przekazywanie jednego procenta podatku na potrzeby organizacji pożytku publicznego (OPP).
Na tym kończymy nasze rozliczenie. Druk możesz własnoręcznie dostarczyć do Urzędu Skarbowego bądź przesłać pocztą, najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2021 roku. Zawsze zwracaj uwagę na datę stempla pocztowego! Jeśli obowiązek podatkowy chcesz zrealizować znacznie szybciej i łatwiej posłuż się programem komputerowym z tej strony. Program PIT-y 2020/2021 współpracuje z urzędowym systemem e-deklaracje, stąd pewność, że tak wypełnione zeznanie będzie zawsze w 100% poprawne. W wiadomości zwrotnej otrzymasz UPO, czyli urzędowe potwierdzenie odbioru druku PIT-38 za rok 2022.

PIT-8C

PIT-8C jest drukiem składanym przez płatnika do końca lutego roku następującego po podatkowym. W 2018 roku mamy czas do 28 lutego, który przypada akurat na wtorek. Druczek ten stosowany jest w odniesieniu do dochodów uzyskanych na giełdzie, ale także do dochodów z innych źródeł, takich jak wpłaty po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego czy zasiłków pieniężnych. Może być także stosowany do alimentów, stypendiów, dotacji, dopłat oraz nagród i świadczeń o charakterze nieodpłatnym.
Sam PIT-8C jest dokumentem składanym przez płatnika do końca lutego roku następującego po podatkowym. Druk ten powinien dotrzeć w jednym egzemplarzu do podatnika właściwego oraz urzędu skarbowego. W przypadku dochodów giełdowych jest informacją o odpłatnym zbyciu papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych, w tym także realizacji praw z nich wynikających, i wreszcie dotyczy także odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, w tym także objęcia udziałów w tych spółkach lub wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo, lub jego zorganizowana część. Tyle definicji, a należy jeszcze pamiętać o tym, że PIT-8C stosowany jest także do wykazania dochodów ze źródeł takich jak alimenty, stypendia, dotacje (subwencje), dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia oraz z tytułu kwot wypłacanych po śmierci członków otwartego funduszu emerytalnego dla najbliższych członków rodziny. Terminem dostarczenia przez płatnika (biuro maklerskie) PIT-8C podatnikowi jest 28 lutego 2021 roku (wtorek).

PIT 8C w 2023 roku

Jak wygląda PIT 8C w 2023 roku? To pytanie zadaje sobie wiele osób, które trudnią się grą na giełdzie papierów wartościowych. W tym przypadku rok 2020 nie przyniósł wielu nowości. Jedyną zmianą jest stawka podatkowa, która zmieniła się z 18% na 17%. Jednak 2020 rok był okresem przejściowym, dlatego w celu zachowania porządku w rozliczeniach zastosowano stawkę uśrednioną wynoszącą 17,75%. Dotyczy to wszystkich inwestoró w, którzy rozliczają się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych. W przypadku głośnego zwolnienia młodych do 26. roku życia nie ma w nim miejsca na giełdowych graczy, ponieważ dotyczy to wyłącznie osób pracujących na umowie o pracę lub zlecenie.

Zaopatrzeni w ten niezbędny dokument jesteśmy gotowi do wypełnienia druku PIT-38. Co ważne, samodzielne wypełnienie zeznania podatkowego przysługuje podatnikom, którzy dokonali sprzedaży udziałów poza rachunkiem inwestycyjnym. W deklaracji PIT-38 podatnicy powinni wykazać także przychody zagraniczne, które nie zostały zwolnione z opodatkowania. W przypadku osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym, których miejsce zamieszkania znajduje się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a jednocześnie chcą opuścić granice naszego kraju przez terminem złożenia deklaracji PIT-38, muszą sporządzić zeznanie jeszcze przed wyjazdem lub wylotem.

Jakie ulgi i odliczenia dla PIT-38 za 2022?

Rozliczanie się wspólnie z małżonkiem jak w przypadku innych druków PIT jest niemożliwe. Łączne rozliczenie odpada w tym przypadku całkowicie, natomiast każde z małżonków musi niezależnie od siebie rozliczyć swoje przychody uzyskane wskutek gry na giełdzie i obrotu papierami wartościowymi. Niestety, wypełniając PIT-38 nie możemy liczyć na żadne dodatkowe ulgi oraz odliczenia.

Poprzez PIT-38 możemy przekazać 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP.

Jakie załączniki dodajemy do PIT-38 za 2022?

  • PIT/ZG (informacja o wysokości dochodów z zagranicy oraz zapłaconym podatku dochodowym w trakcie roku podatkowego)
  • ZAP-3