Wzrost opłat za podatek od nieruchomości

Zgodnie z przepisami prawnymi każda osoba posiadająca lub użytkująca budynek (także jego część), działkę, mieszkanie lub lokal użytkowy z zapisem […]

Zgodnie z przepisami prawnymi każda osoba posiadająca lub użytkująca budynek (także jego część), działkę, mieszkanie lub lokal użytkowy z zapisem w księdze wieczystej, z odpowiednimi wyjątkami uregulowanymi przez ustawę, zobowiązana jest do tego, by ponosić za nie opłaty lokalne trafiające do budżetu samorządu gminnego. Podatek od nieruchomości stanowi główne źródło majątku podstawowej jednostki samorządu terytorialnego i płacony jest raz do roku przez osoby prywatne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Co roku jego wysokość ustalana jest indywidualnie przez każdą radę gminy na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów. Przewidywania ekspertów wskazują, że wartość podatku od nieruchomości w 2022 roku będzie wyższa. Z czego to wynika?

Podatek od nieruchomości – podstawowe kwestie

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach oraz opłatach lokalnych obowiązkowemu świadczeniu pieniężnemu podlegają:

  • grunty,
  • budynki i ich części,
  • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ustawa wyłącza niektóre nieruchomości spod obowiązku zapłaty należności za posiadanie oraz użytkowanie. Takie przepisy dotyczą m.in. gruntów rolnych i leśnych, gruntów będących własnością państw obcych czy gruntów znajdujących się pod wodami płynącymi oraz kanałami żeglownymi. Odgórnie ustalone są także podmioty zobowiązane do zapłaty należności oraz podstawa jej wymiaru (powierzchnia gruntu, powierzchnia użytkowa budynku).

Dlaczego podatek od nieruchomości się zwiększy?

Stawki za opłaty lokalne – w tym od nieruchomości – ustalane są przez Ministra Finansów na podstawie wskaźnika inflacji (cen towarów i usług konsumpcyjnych). Umieszczone w obwieszczeniu stanowią podstawę dla rad poszczególnych gmin do ustalenia wysokości opłat na danym terenie – każda gmina może ustalić dowolnie wysokość opłat, ale nie może przekroczyć maksymalnej stawki określonej przez rząd. Wskaźnik inflacji rośnie od końca 2019 roku (także z uwagi na pandemię Covid-19), co wyraźnie wskazuje, że maksymalne stawki opłat również muszą być wyższe niż w zeszłym roku.

Podatek od nieruchomości – o ile wzrośnie?

Przewidywania wskazują, że podwyżka będzie niższa niż w 2021 roku, jednak mimo to dotknie zarówno prywatnych właścicieli, jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą. Osoby fizyczne zapłacą za grunty o 2 gr więcej za 1 m kwadratowy, co oznacza, że opłata będzie wynosić maksymalnie 0,54 zł. Z kolei za mieszkania oraz domy zapłacimy w najgorszym wypadku 0,89 gr za metr powierzchni użytkowej, czyli podatek wzrośnie o 4 gr za metr kwadratowy.

Przedsiębiorcy za to zapłacą:

  • 1,03 zł za metr kwadratowy gruntu – 4 gr więcej niż w 2021 roku,
  • 25,74 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynku – 90 gr więcej niż rok temu.

Wyższe stawki będą obowiązywać już od stycznia 2022 roku i w skali rocznej znacząco podwyższą opłaty niektórych właścicieli i podmiotów gospodarczych za posiadane lub użytkowane nieruchomości. Stanowią wynik negatywnych tendencji gospodarczych związanych z utrzymywaniem się inflacji na wysokim poziomie. W 2022 roku dojdzie również do podwyżek w przypadku innych opłat lokalnych – podatku od środków transportowych, opłaty targowej, miejscowej, uzdrowiskowej oraz reklamowej.