PIT dla emeryta i rencisty

Emeryci oraz renciści muszą się rozliczyć ze świadczeń pobieranych z ZUSu. Podobnie jest z otrzymywaniem świadczeń z zagranicy. Nie każdy […]

Emeryci oraz renciści muszą się rozliczyć ze świadczeń pobieranych z ZUSu. Podobnie jest z otrzymywaniem świadczeń z zagranicy. Nie każdy może być jednak świadom, jak to rozliczenie powinno wyglądać. Warto więc dowiedzieć się nieco więcej na ten temat, aby rozliczyć się z Urzędem Skarbowy lub pomóc komuś starszemu sporządzić prawidłowo deklarację podatkową.

Czy każdy emeryt musi rozliczyć się z Urzędem Skarbowym?

Nie w każdym przypadku emeryt lub rencista musi przygotować zeznanie podatkowe. Musi on zrobić to jedynie, gdy kwoty wykazane w zeznaniu PIT-40A/11A nie uwzględniają zarobku bądź ulg podatkowych, z których może on skorzystać. Deklarację podatkową musi przygotować również emeryt bądź rencista otrzymujący świadczenia ze źródeł zagranicznych. Podobnie jest w sytuacji, gdy chce on przekazać 1% swojego podatku dla wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. Jednak w tej sytuacji, jeśli nie chce on się samodzielnie rozliczać, wystarczy, że złoży on oświadczenie PIT-OP. Jest to oświadczenie przekazania 1% podatku na rzecz dowolnej organizacji pożytku publicznego, składane właśnie przez emerytów i rencistów.[1]

Dodatkowy zarobek emeryta a roczne rozliczenie

W przypadku, gdy dodatkowy zarobek emeryta z umowy zlecenie bądź umowy o dzieło nie przekracza 200 złotych miesięcznie, nie musi on rozliczać się z Urzędem Skarbowym. Pracodawca w takiej sytuacji pobiera podatek ryczałtowego i wypłaca wynagrodzenie, którego nie musi uwidaczniać w PIT-11. Podatek ryczałtowy wynosi 18% i oblicza się od przychodu, czyli całej wypłacanej kwoty, bez obniżania jej o pracownicze koszty uzyskania bądź inne ulgi czy odliczenia podatkowo. Emeryt może pracować na kilku umowach zlecenie czy o dzieło i nie musi się dalej rozliczać z Urzędem Skarbowym jeśli żadna z umów nie umożliwia uzyskania przychodu wyższego niż 200 złotych. W przypadku, gdy zarobek przekroczy kwotę 200 złotych z jednej umowy, emeryt musi złożyć deklarację podatkową i wykazać kwotę zarobku.

Rozliczenie emeryta razem z małżonkiem

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby emeryt rozliczał się wspólnie z małżonkiem, niezależnie czy małżonek nadal pracuje czy może również pobiera emeryturę. Jeśli małżonek nadal pracuje, a jego zarobki przekraczają kwotę 85 528 złotych, czyli kwotę limitu pierwszego progu podatkowego, jest on rozliczany na zasadach ogólnych według podwyższonej stawki podatkowej, która wynosi 32 procent. Jeśli jednak zdecyduje się na wspólne rozliczenie z małżonkiem, który pobiera emeryturę, po zsumowaniu podatków i podzieleniu uch na pół, może okazać się, że powinien się on zgodnie z niższą stawką podatkową.

Jeśli natomiast współmałżonek emeryta zarabia mniej niż 8 000 złotych bądź w roku podatkowym nie uzyskał żadnych przychodów, rozliczenie z małżonkiem umożliwi zastosowanie kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 1 440 złotych u obojga małżonków. Jeśli zbyt niskie dochody małżonka nie pozwolą na uwzględnienie odliczenia na całą tę kwotę, wtedy niewykorzystana część przechodzi na drugiego małżonka.

[1] https://www.podatki.gov.pl/pit/pit-op/, dostęp: 06.02.2020r.