PIT z małżonkiem czy samodzielnie?

Termin rozliczenia się z dochodów uzyskanych w roku 2019 zbliża się coraz szybciej. Warto więc zastanowić się, czy lepiej jest […]

Termin rozliczenia się z dochodów uzyskanych w roku 2019 zbliża się coraz szybciej. Warto więc zastanowić się, czy lepiej jest rozliczyć się samodzielnie, czy może jednak korzystniejszym rozwiązaniem będzie wspólne rozliczenie z współmałżonkiem.

Czy należy spełniać jakieś warunki, aby móc rozliczyć się razem z małżonkiem?

Wbrew pozorom, jest kilka warunków, które należy spełnić, aby móc rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. Wśród nich można wymienić:

  • bycie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy,
  • posiadanie wspólnoty majątkowej,
  • małżonkowie muszą być polskim rezydentami podatkowymi,
  • żaden z małżonków nie może opłacać podatku liniowego (PIT-36L) czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), za wyjątkiem opodatkowania w tej formie przychodów z tytułu najmu, dzierżawy, podatku tonażowego, podatku pobieranego na podstawie ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych,
  • złożenie wniosku o wspólne opodatkowanie w deklaracji podatkowej.[1]

Oczywiście istnieją pewne wyjątki, w których również można zastosować wspólne rozliczenie z małżonkiem, choć nie wszystkie warunki są spełnione. Dopuszcza się wspólne rozliczenie z małżonkiem, jeśli małżeństwo zostało zawarte przed rozpoczęciem danego roku podatkowego, a jeden z małżonków zmarł w trakcie roku podatkowego, bądź po upływie roku podatkowego, ale przed złożeniem zeznania podatkowego.

Dopuszczalne jest również rozliczenie się w Polsce osób, które nie mają polskiej rezydencji podatkowej, ale ich miejsce zamieszkania dla celów podatkowych mieści się w UE, EOG lub w Konfederacji Szwajcarskiej, pod warunkiem, że przychody podlegające opodatkowaniu na terytorium RP wynoszą co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego przez małżonków w danym roku podatkowym i udokumentowali oni certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Kiedy wspólne rozliczenie z małżonkiem rzeczywiście się opłaca?

Istnieje kilka przypadków, w których wspólne rozliczenie z małżonkiem umożliwia osiągnięcie korzyści podatkowej. Jednym z nich jest sytuacja, gdy jeden z małżonków zarabia niewiele, a drugi posiada roczny dochód przekraczający kwotę 85 528 złotych, czyli próg pierwszej skali podatkowej. Dzięki temu zarobki obojgu małżonków opodatkowane będą według niższej skali podatkowej.

Kolejną korzystną sytuacją jest brak zarobków jednego z małżonków. Kiedy zdecyduje się on na wspólne rozliczenie z małżonkiem kwota zmniejszająca podatek obniży dodatkowo wspólne zarobki, ponieważ zostanie ona odjęta od zarobków małżonka, który pracuje.

[1] https://www.pit.pl/malzonkowie-razem/, dostęp: 07.02.2020r.